Güzel Ahlak Konulu Deneme Yazısı

AHLAK VE KARAKTER

   İnsanların tamamı yaratılışları gereği birbirinden çok farklıdır. Gerek dış görünümleri ile gerek ise karakterleri ile tüm insanları birbirinden ayıran kesin, net çizgiler mevcuttur. Fakat insanları hakiki manada ayıran şey karakterleridir. Yani insanı ayrıcalıklı kılan, insanın değerlendirilmesinde ölçü olarak alınabilecek şey kişinin huylarını, hal ve hareketlerini ve davranışlarını tamamen kapsayan karakteridir. Karakter olarak insanları çok fazla gruplandıramayız genel anlamda bir iyi bir de kötü karaktere sahip olan insanlar vardır. İyi karaktere sahip olmanın bir ölçüsü ise ahlakın güzel olmasıdır.
      Ahlak diye adlandırdığımız olgu aslında tam olarak çizgilere sahip değildir çünkü ahlak diye adlandırdığımız şey aslında iyi olarak nitelendirilen davranış bütünüdür diyebilir. İyi davranışlar ise kişiden kişiye değişebilir. Fakat ahlak duygusu için şunu söyleyebiliriz kimi davranışlar vardır ve doğruluğu herkes tarafından kabul görmüştür.  Örneğin dürüst yahut cömert olmak herkes tarafından iyi olan davranışlar listesinde yer alabilir. Ahlak da aslında biraz bunun ile alakalıdır yani iyi davranışlardan da ötürü doğru davranışa sahip olmak. Ahlak kelimesini toplumun davranışları ve tepkisi üzerinden de yola çıkarak tanımlamak mümkündür. Örneğin toplum tarafından ahlaklı olarak görülen kişileri incelediğimizde genel olarak ahlaklı sayılan kişiler başta dürüsttürler, insanlara karşı davranışlarında kibardırlar, insanların kalbini kırmamaya özen gösteren vefa ve tevazu sahibi saygılı insanlardırlar. Genel itibarı ile bu ve bunun gibi davranışlara sahip olan insanlara ahlaklı insan denir. Ahlak bizim toplumumuzda terbiye kelimesi ile de içli dışlı hale gelmiş bir sözcüktür diyebiliriz. Toplumun çoğunluğunun benimsediği dine aykırı davranışlar sergileyen kişiler de toplum tarafından ahlaksız olarak nitelendirilmektedir. Yani ahlak bir yanı ile de dine tutunmuş bir kelimedir.

 

      Kişi her ne kadar tanımlamaya kalksa da ahlak kişilerin tanımlarına  yada görüşlerine göre değişebilmektedir.

Yorum yapın