Söz Var İş Bitirir Söz Var Baş Yitirir ile İlgili Kompozisyon

Söz Var İş Bitirir Söz Var Baş Yitirir

Kimi sözler veya konuşmalar vardır ki en sert kişiyi bile yumuşatır, ondan istediklerimizi yerine getirmesini sağlar. Ancak bazı sözler vardır ki söylendiğinde çok kötü durum veya olaylara sebep olur. Kişi, ne söylediğini, ne söyleyeceğini çok iyi bilmeli, sözlerinin neticesini hesaplamadan konuşmamalıdır. ayrıca tatlı dilin insanlar üzerindeki olumlu etkilerini çok iyi bilmelidir.Söylenen sözlerin yahut söyleniş tarzının ne kadar önemli olduğu ile ilgili çok güzel bir hikaye anlatılır:”Vakti zamanında kralın biri geleceğini görmek ister ve dönemin ünlü, tanınmış bir kahinine uğrar. Kahin krala şunları söyler: ”Kralım, çok üzgünüm ama siz bütün çocuklarınızdan önce öleceksiniz ve sizden sonra başa geçecek olan çocuklarınız ülkenin yıkılmasına sebep olacaklar.” Kral çok sinirlenir ve oracıkta kahinin kellesini uçurur. Farklı şeyler dinlemek için başka kahine gider; ancak gittiği her kahin aynı cümleyi sarf edince, hepsinin kelleleri bir bir uçurulur. Kral nihayet son kahine gelmiştir. ”Söyle bakalım kahin efendi; geleceğimde neler görüyorsun?” Kahin şunları söyler: ”Müjdeler olsun kralım. O kadar şanslısınız ki bu dünyada asla evlat acısı çekmeyeceksiniz ve yine müjdeler olsun ki siz yaşadıkça bu ülke dimdik ayakta yaşamaya devam edecek!” Bu haber üzerine kral kahine bir kese altın bağışlar ve onu maaşa bağlar. Ayrıca ülkesinde kırk gün kırk gecelik bir eğlence düzenler. Aslında bu kahinin söyledikleri de diğerlerinin söylediklerinden hiç farklı değildir. Ancak sözün söyleniş tarzı her şeyi değiştirmiş ve iş bitirmiştir. diğer kahinler de sözleri yüzünden baş yitirmiştir.

Kişi; neyi nerede ve ne zaman söyleyeceğini çok iyi bilmeli, bazen nabza göre şerbet vermelidir. Tatlı dilli olmak, en katı yürekleri bile yumuşatabilir. Ancak keskin ve kırıcı sözler, en uysal kişiyi bile bir kartala dönüştürebilir.

Yorum yapın