Zaman Sana Uymazsa Sen Zamana Uy Kompozisyon

Zaman Sana Uymazsa Sen Zamana Uy

Her toplumun kendine has bir şekilde oluşturduğu ilkeler veya genel ahlak kuralları vardır. Bazen bu ilke veya kurallarla bizim düşüncelerimiz çelişse dahi onlara uymak bizim için daha faydalıdır. Toplumun tamamen tersine gitmek düşman artırmaktan ve dışlanmaktan başka bir şey değildir.Örneğin bir kadın için örtünmek gerekli olmayabilir. Ancak her kadının örtündüğü ve örtünmenin tüm toplum tarafından gerekli gördüğü, örtünmeyenlerin de dışlandığı bir ortamda açık gezmenin pek anlamı yoktur. Elbette ki doğru olan, herkesin kendine göre yaşaması, herkesin düşüncesine saygılı davranılmasıdır. Ancak bunu bazen insanlara anlatmak zordur. Böyle bir toplumda örtünmeyen kadın dışlanacak, ayıplanacak ve belki de linç girişiminde bile bulunulacaktır.

Zaman her zaman bize uymayabilir. Düşüncelerimiz doğru olsa bile bunu insanlara anlatamayabiliriz.  İşte bu durumda yanlış da olsa topluma, yani zamana ayak uydurmak daha mantıklıdır.

Yorum yapın