Şevket Rado Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Hayatı
            21 Nisan 1913 tarihinde Makedonya’nın başkenti olan Üsküp şehrinde dünyaya gelen, 9 Nisan 1988 tarihinde ise İstanbul’da hayata gözlerini yummuş Türk yazar ve gazeteci.
            Balkan Savaşı sırasında ailesi ile beraber ana vatana dönmüşlerdir. Vefa Lisesi mezunlarındandır. Eğitim hayatı Ankara Hukuk Fakültesi’ni 1936 yılında bitirip mezun olması ile son bulan Şevket Rado, daha sonra ise 1934 ile 1960 yılları arasında tam yirmi altı yıl boyunca Akşam Gazetesi bünyesinde fıkra yazarlığı, yayın müdürü gibi çeşitli birçok görevi icra etmiştir. Ayrıca Hayat, Resimli Hayat, Ses ve Resimli Roman gibi döneminin ünlü dergilerinin kurucusu, sahibi ve yöneticisi olmaya muvaffak olmuştur. 1987 yılında ise gazetecilik hayatı boyunca geçirmiş olduğu 50 yıllık hizmet süresi dolayısı ile Burhan Felek Ödülü’ne layık görülmüştür.
Şevket Rado gazetecilik hayatı dışında ayrıca Zoğrafyon Lisesi çatısı altında sosyoloji dersi, St. Joseph Lisesi bünyesinde edebiyat öğretmenliği, İ. Ü. Gazetecilik Enstitüsünde de yazı nevileri öğretmenliği gibi eğitim dünyasına hizmet eden mesleklerin yanı sıra İstanbul Radyosu’nda da beş yıl süren ve her hafta yayınlanan aile sohbetleri programı icra etmiştir.
Eserleri
            Belki de eserleri arasında sayabileceğiniz ilk örneklerden biri olan Hayat Dergisi’ni 1956 yılında çıkararak dergicilik hayatı başlamıştır. Söz konusu dergi, ilk sayısında tamı tamına 193.000 adet satarak o dönemdeki Türkiye rekorunu kırmayı başarmıştır. Hayat
            Dergisi’nin 1958-1968 yılları arasındaki tirajı ise yaklaşık 200.000 adet civarında dolaşmıştır ve bugünün en meşhur dergileri bile bu rakamım yakınından bile geçmeye cesaret edememiştir. Dergi kapanana kadar geçen sürede Rado, her hafta düzenli bir şekilde kendisine ait köşesinde yazmaya devam etmiştir ve de yazın hayatı bu dergi bünyesinde de sürmüştür.
            Dergicilik kariyerindeki diğer eserleri olan dergilerle beraber Hayat Dergisi de 1978 yılında gerçekleşmiş olan bir grev sonrasında kapanmak zorunda kalmışlardır. Bunun haricinde belki edebi kişiliği hakkında çokça bilgi ve malumat veren bir detay değildir ama 1961 yılında Hayat Ansiklopedisi adında, fasiküller halinde yayınladığı ve o dönem büyük bir sükse yaratarak tirajı 150.000 adetleri gören eserleri meydana gelmiştir.
 ,
            Bu saydığımız eserleri haricinde ayrıca birçok türde eğitici yayınlarla beraber, sözlükler, çocuk kitapları, romanlar da yayınlamıştır.
            Şevket Hıfzı takma adıyla gençlik döneminde şiirler yazmış olan Rado’nun kendi eserleri de mevcuttur. Son olarak Türk Dil Kurumu üyeliği yapmış olan Rado’nun edebi kişiliği bu eserlerinde açıkça görülmektedir.
Edebi Kişiliği
            Edebi kişiliği başlangıçta şiir yazıyor olmasının da etkisiyle bu yönde gelişmiştir. Fakat daha sonra şiir teorisinin içerisine eleştiri pratiğini de katarak edebi kişiliği içerisinde bir gelişme metodu yakalamıştır. Eşref Saat, Ümit Dünyası, Hayat Böyledir gibi anlatı kitaplarının dışında 50. Yılında Sovyet Rusya isimli gezi kitabı da yayınlayarak ne kadar çeşitli frekanslara sahip bir edebi kişiliği olduğunu göstermiştir.
            Yazar Orhan Pamuk’un eniştesi olan Rado, 1943 yılında Türkiye’nin ilk kadın hukuk profesörü Türkan hanımla evlenmiş ve bu evlilikten Mehmet isimli bir oğul sahibi olmuştur.

 

Yorum yapın