Su Küçüğün Söz Büyüğün Kompozisyon

Su Küçüğün Söz Büyüğün

Büyüklerin deneyimleri ve çoğu defa bilgileri, küçüklerin deneyim ve bilgisinden daha fazladır. Bu nedenledir ki büyüklerin söylediği sözler, küçükler tarafından saygıyla dinlenir ve tatbik edilir. Elbette burada bahsedilen ”küçük”, yaşça küçük olan anlamında değildir. ”Küçük” ifadesi ile çocuklar anlatılmaya çalışılmıştır. Yoksa aklı başında olan biri 38, diğeri 40 yaşında olan iki kişiden söz hakkı her zaman 40 yaşında olana aittir diye bir durum yoktur.Kültürümüze göre büyüklerin lafını kesmek, onların öğütlerini tutmamak, hoş karşılanmayan davranışlardır. Aynı şekilde, mesele su içmek olunca da her zaman küçükler öncelikli olmuş veya olmalıdır. Yetişkin kişinin susuzluğa dayanması daha kolaydır. Ancak çocuk yaştaki biri, susuzluğunu hisseder hissetmez, suya karşı büyük bir istek duyar ve bu isteğinin hemen giderilmesini ister.

Büyükleri saymak, küçükleri sevmek gerekir. Büyükleri saymak; onların sözlerini önemsemek, onlara hürmet etmek, karşı çıkmamakla olur. Küçükleri sevmek ise onları sevindirmek ve onlara güzel şeyler söylemekle olur.

Yorum yapın