İslam Güzel Ahlaktır ile İlgili Kompozisyon

İslam Güzel Ahlaktır ile İlgili Kompozisyon

İslam sadece ibadet dini değildir. Hatta onun en büyük öğretisi güzel ahlaktır. Ahlak üzerine kurulmuştur. İslam dininin kılavuzu niteliğindeki Kur’an-ı Kerim’de ahlak kurallarına ters düşen tek bir ayet bile yoktur; bilakis Allah’ın tüm ayet ve sureleri üstün bir ahlak anlayışı ile indirilmiştir.
İslam; iyiye, doğruya, güzele yönlendirme derdindedir. İnsanların bir arada, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamasını öğütlemekte, daima iyiliği emretmektedir. İbadetlerinin hemen hepsinde de sadece kişinin kendisine değil; diğer insanların da yararına büyük faydalar vardır. İslam yalan söylememeyi, gıybet yapmamayı, çalıp çırpmamayı, kötü söz söylememeyi, mazlumu ezmemeyi emreder. Her türlü kötülükten men eder. Bu dini gerçek manada yaşayan, hayatına uygulayan kişi tüm insanlığa örnek teşkil edecek bir timsal olur. Nitekim İslam’ın en iyi yaşayıp, hayatına tatbik eden kişi peygamber efendimizin bizzat kendisidir ki gelmiş geçmiş tüm insanlar için en iyi, en güzel örnek olmuştur. İslam dininin emir ve yasakları belli ritüeller değildir; aksine içinde akıl, mantık bulunduran ve insanlara faydalı olan emir ve yasaklardır. İslam’ın beş şartından birisi olan zekatın sadece onu verene faydası yoktur. Zekat bir paylaşım, bir cömertlik meselesidir. İhtiyaç sahibine yardım etmektir. Oruç fakirin, açın halinden anlamaktır. Fitre garibi sevindirmektir. İslam dinine mensup bir insanın sadece ibadetlerini yerine getirerek cennete gitmesi mümkün bile değildir. Kişi ibadetlerini güzel ahlakla taçlandırmadıktan sonra ibadetleri belki de boşunadır. Yalan söyleyen, yetimin, öksüzün hakkını yiyen, Müslüman kardeşinin kuyusunu kazan, barıştan değil savaştan yana olan bir insan günde beş vakit namaz kılsa neye yarar? Her şeyden önce güzel ahlak olmalıdır kişide. elbette ki ibadetler de aksatılmamalıdır; ancak en önemlisi ahlaktır.
Allah, ibadetlerini yerine getirmeyen üstün ahlaklı bir insanı ödüllendirebilir; ancak tüm ibadetlerini yaptığı halde hak yiyen, yalan söyleyen, kötülük yapan kişinin ibadetlerini görmezden gelebilir.

Yorum yapın