Rüzgarın Önüne Düşmeyen Yorulur ile İlgili Kompozisyon

Rüzgarın Önüne Düşmeyen Yorulur

Her insan, içinde yaşadığı toplumun genel ahlaki kurallarına uymalı, o toplumun örf, adet, gelenek ve göreneklerine riayet ederek o toplumun bireyleri gibi yaşamaya çalışmalıdır.Akan nehrin belli bir yönü vardır. Akış yönüne doğru yüzen balıklar hem kolay ve hızlı ilerler hem de vardıkları yer engin bir deniz olur. Toplumun tersine hareket eden insanlar, akıntıya ters yüzen balıklar gibidir. Bu balıkların ilerlemesi hem çok zor hem de yavaştır. Ayrıca varacakları bir bitiş noktası yoktur. Zira gidebilecekleri yere kadar gitseler dahi geri dönmek zorunda kalacaklardır.

Toplumun tasvip etmediği davranışlarda bulunmak, kişinin o toplumdan dışlanmasına veya cezalandırılmasına sebep olur. Her konuda sivrilmek, muhalefet etmek, toplumun etkili insanları ile çatışmak, kişiye zarardan başka bir şey getirmez. Mutlu ve refah bir yaşam sürmek isteyen herkes, kiminle nasıl geçineceğini çok iyi bilmelidir

Yorum yapın