Kaza ve Kader ile İlgili Kompozisyon

                                                                  Kaza ve Kader

Kaza ve kadere iman, imanın altı şartından biridir. Yaşadığımız ve yaşayacağımız her şeyin, önceden Allah tarafından bilindiğine ve Allah’ın olacak dediklerinin mutlaka olacağına, olmayacak dediklerinin de olmayacağına inanmaktır. Kaza ve kaderi inkar etmek insanı imandan çıkarır. Zira böyle bir inkar, Allah’ın sonsuz kudretini de inkar etmek demektir.Kader konusu, üzerinde en fazla tartışılan konulardan birisidir. Ancak ne kadar tartışılsa dahi kesin yargılara varmak mümkün değildir. İnsan aklı kaderi anlayacak kapasitede değildir. Bu yüzden bazı şeylere direk iman etmek gerekir. İnsanların en büyük yanılgısı ”Allah böyle yazdıysa benim ne suçum var?” gibi söylemlerdir. Çünkü yaşadığımız bir olayı Allah yazdığı için yaşamıyoruz. Aksine Allah bildiği için yazıyor ve biz de zamanı geldiğinde onu yaşıyoruz.

Allah’ın ilmi sonsuzdur. O ne zaman ne olacağını, hangi işin nasıl sonuçlanacağını çok iyi bilir. Allah gaybı yani geleceği bilir. Onun dışında gaybı yani geleceği bilen herhangi bir varlık yoktur. Allah’ın sonsuz ilmine inanan bir Müslüman, kaza ve kadere de iman etmeli, onu asla inkar etmemelidir.

Yorum yapın