Herkes Bildiğini Okur Kompozisyon

Bu kompozisyonda anlatılan, insanların genellikle değişime kapalı bir zihniyete sahip olmaları ve kendi bildiklerini sorgulamadan kabul etmelerinin getirdiği risklerdir. Bu durum, bireylerin gelişimini engeller ve gerçek bilgiye erişimlerini sınırlar.

Herkes Bildiğini Okur Kompozisyon

Giriş: İnsanların düşüncelerini, fikirlerini, inançlarını değiştirmek, belki de en zorlu görevlerden biridir. Her bireyin, yaşamını yönlendiren bir dünya görüşü, bir dini inanç veya kişisel bir görüşü vardır. Bu inançlar, bir kere benimsendiklerinde, genellikle değişmeye karşı oldukça dirençlidir. Bu direnç, insanları, kendi bildiklerini okumaya iter ve dışarıdan gelen fikirleri, değişime kapalı bir şekilde reddetmelerine neden olur.

Gelişme: Bir düşünce veya inanca körü körüne bağlanmak, kişiye büyük zararlar verir. Bu bağnazlık, farklı bakış açılarına kapanmayı ve yeni bilgilere karşı direnç göstermeyi içerir. Gerçek şu ki, dünya üzerinde neredeyse hiçbir bilgi veya inanç kesin değildir. Günümüzde doğru olduğuna inandığımız şeyler, yarın çürütülebilir. Ancak yeniliklere açık olanlar, çürütülen inançların yerine daha ileri düzeyde bilgiler ve görüşler geliştirebilirler. Diğer yandan, kendi bildiğini okuyanlar, dışarıdan gelen fikirleri göz ardı ederek, içinde bulundukları yanılgılar ve gereksiz inançlarla yaşamlarını sürdürürler.

Sonuç: İnsanların kendi bildiklerini okumaları, genellikle değişime kapalı bir zihniyetin bir yansımasıdır. Ancak bu tutum, kişinin gelişimine zarar verir ve onu gerçek bilgi ve anlayıştan mahrum bırakır. Dolayısıyla, açık fikirli olmak ve farklı görüşlere saygı göstermek, kişinin kendini ve dünyayı daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Herkes Bildiğini Okur Kompozisyon
Herkes Bildiğini Okur Kompozisyon

Herkes Ektiğini Biçer ile İlgili Kompozisyon

Herkes Bildiğini Okur isimli konumuza kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Herkes Bildiğini Okur Kompozisyon konumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz.


Yorum yapın