Türkçe ile İlgili Kompozisyon

Türkçe ile İlgili Kompozisyon: Türkçemize sahip çıkarak, onu en iyi şekilde kullanmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Güzel Türkçemizin zenginliğini ve değerini koruyarak, Türk kültürünü ve kimliğini geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur.

Türkçe ile İlgili Kompozisyon

Giriş: Dil; insanların duygularını, düşüncelerini, durumlarını ifade etmesini sağlayan iletişim aracıdır. Bizlerin bu vasıtası da güzel dilimiz Türkçedir. Türkçe üzerine nice şiirler, nice nesirler yazılmıştır. Onun ne kadar coşkulu, ne kadar ahenkli, ne kadar zengin bir lisan olduğu binlerce ağız, binlerce kalem tarafından anlatılmıştır. Ancak herhalde ki hiç kimse usta şairimiz Yahya Kemal Beyatlı kadar güzel anlatmamıştır onu. “Türkçe, ağzımda annemin sütü gibidir.” diyerek, o güzel dilimizin ne kadar güzel, ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Bir bebeği nasıl beslerse anne sütü; bizi de Türkçe öyle besler. Anne sütü bir bebek için ne kadar değerli, ne kadar önemli ve faydalıysa, Türkçemiz de bizim için o kadar değerli, önemli ve faydalıdır. Ondan faydalanmak hepimizin hakkı olduğu gibi, onu korumak da hepimizin başta gelen vazifelerimizdendir.

Gelişme: Dünyada konuşulan diller arasında Türkçe kadar zengin, Türkçe kadar köklü pek az dil vardır. Deyimlerimiz, atasözlerimiz, rengarenk kelimelerimiz hep onun güzelliğini ve zenginliğini anlatır. Bu zenginliği korumak her Türk vatandaşına düşmektedir. Dilin önemsenmesi, toplumların yaşama sürelerini de belirler. Dilini koruyamayan bir toplumun tarih sahnesinde uzun süre var olması da mümkün değildir. Türkçenin yüzlerce yıl öncesinden bugüne kadar gelmesinin sebebi de Türklerin onu sahiplenmesi ve korumasıdır. Dilimiz hem nazıma hem de nesire çok uygundur. Sıradan yazılan bir metin bile, kulağa çok hoş gelebilmektedir. Bu nedenledir ki tarih boyunca binlerce şairimiz, belki de milyonlarca şiiri kaleme almış, türkülere çevirmiştir. Özellikle son zamanlarda, dilimizin yozlaşmaya, bozulmaya başladığını görüyoruz. Elbette ki her dil birbirinden etkilenir; ancak bu yozlaşma etkilenmenin de çok ötesindedir. Dilimizin önemini kavrayamamış bazı kesimler, modernlik kuruntusu altında yabancı kelimeler kullanmakta, böylece dilimizin sadeliğini ve saflığını bozmaktadır.

Sonuç: Bu dil hepimizin dilidir. Her birimiz onu sahiplenir ve dış etkenlere karşı korursak hem onun varlığını hem de vatanımızın varlığını yüzyıllarca devam ettirebiliriz. Her canlı gibi, diller de zamanla ölürler; ancak korunan diller çok daha uzun bir süre varlıklarını devam ettirebilirler. Bu da tamamen bizlerin elindedir. Güzel Türkçemize sahip çıkmalı, onu en güzel şekilde kullanmalıyız.

Türkçe ile İlgili Kompozisyon
Türkçe ile İlgili Kompozisyon

Güzel Türkçemiz ile İlgili Kompozisyon

Türkçe ile İlgili Kompozisyon isimli konumuza kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Türkçe ile İlgili Kompozisyon konumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz.


Yorum yapın