Güzel Türkçemiz ile İlgili Kompozisyon

                                                           Güzel Türkçemiz

   Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay grubuna mensup sondan eklemeli bir dildir. Dünyanın en zengin, en uyumlu dillerinden birisi kabul edilmektedir. Sahip olduğu sözcük sayısı, atasözleri ve deyimler onun zenginliğinin en büyük göstergesidir. Neredeyse her durumu özetleyecek, en güzel şekilde anlatacak bir deyimimizin veya atasözümüzün olması,   Güzel Türkçemizi kullanan bizler için büyük bir nimettir. Eldeki bulgulara göre Güzel Türkçemiz, binlerce yıldır çeşitli bölgelerde konuşulagelmiştir ve konuşulmaya da devam edecektir. Ancak her şeye rağmen dilimizin büyük bir tehdit altında olduğunu da kabul etmek gerekir. Bunca yıldır korunan zengin dilimiz özellikle son zamanlarda yozlaşmaya başlamış, başka dillerin boyunduruğuna girmeye başlamıştır. Teknolojide geri kalıyor oluşumuz, dilimizdeki sözcükleri de ziyadesi ile etkilemiştir. Neredeyse tüm buluşlar yabancı dilde olunca, yeni oluşturulan yabancı sözcükler, dilimize de olduğu gibi girmektedir. Bunu önlemenin iki çaresi var. Ya teknolojide, bilimde herkesin önünde olacağız ya da dünyada ortaya çıkmış herhangi bir sözcüğü karşılayacak yeni Türkçe bir sözcük oluşturacağız. Birinci çarenin en azından kısa vadede gerçekleştirilmesi pek mümkün görünmüyor. Ancak özellikle TDK üzerine düşeni zamanında yaparsa ve medya kuruluşları da bu kurumu desteklerse, yabancı kelimelerin dilimiz üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebiliriz.

Türkçe cümlelere yabancı kelimeler sıkıştırmayı modernizm olarak gören cahil cühela tayfası, dilimize ne kadar zarar verdiğinin farkında bile değil. Güzel Türkçemizle ilgili görev sadece kurum kurulşlara veya medyaya düşmüyor elbette. Bu dili konuşan vatandaşlar olarak, hepimiz onu korumak zorundayız.

Yorum yapın