Tesadüf ile İlgili Kompozisyon

                                                                    Tesadüf
Doğada, hiçbir mantıklı sebebinin olmadığı ve kendiliğinden rastgele oluştuğu düşünülen olaylar, tesadüf olarak tanımlanabilir. Bir olaya tesadüf diyebilmek için, öyle bir olayın gerçekleşme ihtimalinin sıfıra yakın olması gerekir.Örneğin çalışan bir öğrencinin üniversite sınavını kazanması tesadüf olarak nitelendirilemez. Ancak hiç çalışmayan bir öğrencinin, girdiği Türkçe sınavındaki 20 sorudan hiçbirinin cevabını bilmediği halde rastgele işaretlemesi ve soruların tamamını doğru cevaplaması tamamen tesadüftür. Tesadüf diye bir kavram Müslümanlar tarafından kabul edilmez.

Müslümanlara göre doğada gerçekleşen hiçbir olay tesadüf değildir. Her şeyin belli bir amacı ve mantıklı bir açıklaması vardır.

Yorum yapın