Kanuni Sultan Süleyman Hayatı Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
6 Kasım 1494 yılında Trabzon’da doğan cihan hükümdarı I.Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman adını adaletli olması nedeniyle almıştır. I.Selim ve Ayşe Hafsa valide sultandan olma Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık taht hayatının neredeyse 11 yılını seferlerde geçirmiştir. Babasından aldığı büyük hazineye sahip İmparatorluğun sınırlarını genişleten Kanuni Sultan Süleyman, kendisinden sonra tahta geçen oğlu II.Selim’e oldukça büyük bir devlet ve hazine bırakmıştır. Saruhan sancak beyliğindeyken tanıştığı Pargalı İbrahim ile büyük bir dostluk kurdu ve sonrasında Pargalı’yı baş danışmanı yaptı. Zigetvar kuşatmasındayken hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti fakat askerlere haber verilmedi ve ölümünden bir gün sonra kale fethedilmiştir.
UZUN
Hayatı Uzun
I.Selim ve Ayşe Hafsa valide sultanın oğulları ve Osmanlı İmparatorluğu’nun o zamanki tek şehzadesi olarak dünyaya gelen I.Süleyman, süt kardeşi Yahya Efendi ile Trabzon’da büyüdü. Sırasıyla atandığı Şarkî Karahisar ve Bolu sancaklarından amcası Ahmed’in itirazları üzerine Kefe sancağına atandı. I.Selim 1512 yılında tahta çıktıktan sonra 1513 yılında Saruhan sancakbeyliğine atandı. Burada daha sonra en kadim dostu olacak Pargalı İbrahim ile tanıştı. Yedi yıllık Saruhan sancakbeyliği görevi babası I.Selim’in 1520 yılında vefat etmesi üzerine bitti ve tahta çıktı. İlk seferini Belgrad’a yapan Kanuni Sultan Süleyman Böğürdelen, Zemun ve Salankamen şehirlerini aldıktan sonra Belgrad’ı fethetti. Daha sonraki Avrupa seferlerinde Belgrad üs olarak kullanıldı. 400 gemi ve 100.000 asker ile Rodos adasın çıkartma yapan I.Süleyman yaklaşık 7 aylık kuşatmanın ardından adayı fethetti ve adada yaşayan Cem Sultan’ın oğlunu ve torunlarını boğdurttu. 1523 Şubat’ında İstanbul’a dönen Sultan Süleyman sadrazamı Pîrî Mehmed Paşa’yı emekliye ayırdı ve odabaşı olan Pargalı İbrahim’i sadrazamı olarak görevlendirdi. Daha önce görülmemiş bu uygulamaya tepki gösterenler kısa zamanda bu durumu kabullendi. Fakat Sultan Süleyman’ın ava çıktığını fırsat bilen yeniçeriler ayaklanma başlattıysa da  kısa sürede bastırıldılar ve Yeniçeri ağası Mustafa Ağa ile yandaşları idam ettirildi. Tarihçiler arasında tam bir birlik olmasa da çoğunluğu Sultan Süleyman’ın 8 erkek 2 kız olmak üzere 10 çocuğu olduğunu savunur. Mahidevran Sultan’dan olan Mustafa, Sultan Süleyman tarafından boğdurulmuş, Hürrem Sultan’dan olan Mehmed, Mihrimah, Abdullah, Selim, Beyazıd, Gülfem Hatun’dan olan Murad ve bazı söylentilere göre Süleyman’ın ilk eşi olan Fülane Hatun’dan olan Mahmud adında çocukları vardır.
Divan Edebiyatı’nın gazel rekorunu kırmış olan Sultan Süleyman’ın Meftûnî  ve Acizî mahlaslarında yazdığı 2779 adet gazeli vardır.

 

Sultan Süleyman’ın katıldığı son sefer olan Zigetvar’ın sebebi Kutsal Roma İmparatorluğu’nun sınır ihlalleri nedeniyle zamanın sadrazamı Sokollu Mehmed Paşa’nın tutumu ile Sultan Süleyman 13.seferine 72 yaşında çıktı. 2 Ağustos’ta Zigetvar’a ulaşan Osmanlı ordusu kuşatmanın görülebileceği bir tepeye kuruldu. Kalenin fethinden bir gün önce gut hastalığı sebebiyle vefat eden Sultan Süleyman’ın vefatı seferden dönene kadar gizlendi. Cenazesi Süleymaniye Camii’de kılınan cenaze namanıza mütakip toprağa verildi.

Yorum yapın