Halkçılık İlkesi ile İlgili Kompozisyon

                                                                  Halkçılık İlkesi

Halk, bir ülkede yaşayan tüm insanlar olarak tanımlanabilir. Halkçılık ise, halk menfaatleri için çeşitli inkılapların, yeniliklerin yapılması düşüncesidir.Halkçılığın odak noktaları eşitlik, adalet ve hak kavramlarıdır. Amacı, kadın-erkek, yaşlı-genç, zengin-fakir ayrımı gözetmeksizin herkese eşit haklar vermektir. Halkçılık ilkesi doğrultusunda kadınlara birçok hak verilmiştir. Bu haklardan en önemlilerinden bir tanesi seçme seçilme hakkıdır. Yine bu ilke doğrultusunda halktan alınan Aşar vergisi kaldırılmıştır. Tekke ve zaviyeler kapatılmış, insanlar arasındaki eşitsizlikler giderilmiş, soyadı kanunu getirilmiştir.

Halkçılık ilkesi, millet egemenliğine dayanır. Cumhuriyetin kurulmuş olması da bu nedenle halkçılıkla yakından ilgilidir.

Yorum yapın