Azmin Elinden Hiçbir Şey Kurtulamaz Kompozisyon

Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz 
   Başarılması çok zor olan bir işi başarmanın en iyi yolu azimdir. Azim, başarmayı çok istemek ve bu uğurda her şeyi göze alarak daimi bir şekilde çalışmaktır. Azim asla yılmamak, yanlış yapma durumunda tekrar denemektir. Çok istemek ve tüm fedakarlıkları göze almaktır. İnsanoğlu bir şeyi istemeyegörsün; o şeyi mutlaka başarır. Hayatta karşılaştığımız en zor işler, en büyük engeller bile azim sayesinde tek tek başarılır, tek tek aşılır.
  Tarihteki önemli şahsiyetlere baktığımızda, o kadar kısa bir ömre onca eseri nasıl sığdırdıklarını görür ve buna şaşırırız. Oysa cevabı gayet basittir. Azim ve çalışmak… Bizlere çoğu defa yedi sekiz saat uyku yetmezken, o adamları günde iki üç saat uyku ile yetinerek tüm zamanlarını çalışmaya, yazmaya ve araştırmaya ayırmışlardır. Onlardaki o istek ve azim, nefislerinin önüne geçmiş ve kendi isteklerini, heveslerini hiçe saymıştır. Elbette ki böyle bir istek büyük başarılar getirecek ve kişinin adını da eserlerini de binlerce yıl sonrasına bile taşıyacaktır. Kimi insanlar vardır ki ölümlerinden birkaç sene sonra ailelerinden başka hiç kimse tarafından hatırlanmaz anılmazlar. Zira bunların hayatta dikili bir taşları yoktur. İnsanlara ve insanlığa hiçbir şey bırakmamışlardır. Öte yandan bundan binlerce yıl önce yaşamış öyle adamlar var ki eserleri günümüzün en iyi üniversitelerinde bile ders kitapları olarak okutulmaktadır. Hiçbir insan filozof olarak doğmamıştır. Tüm insanlar boş bir beyinle gelir dünyaya; ancak sonrasında kendi çabaları ile doldururlar o beyni ve insanlık hizmetine sunarlar. Bu insanlar azimli insanlardır. ”Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.” düşüncesini benimsemiş insanlardır.
   Bizler istedikten ve gerekeni yaptıktan sonra her şeyi yapabiliriz. En imkansız gibi görünen şeyler bile azim ve çalışma ile; fedakarlık ve özveri ile kolayca başarılabilir. Her şey bizim elimizde. Başarı istiyorsak tek yol kararlı bir şekilde çalışmaktır. Daha da ötesi yoktur.

Yorum yapın