Zeki Ömer Defne Kimdir Hayatı ve Edebi Kişiliği

ÖZET
Hayatı Kısaca
1903 yılında Çankırı’da doğan Zeki Ömer DEFNE’nin Babası hattat ve aynı zaman Dahulusi mahlasıyla şiirler yazan bir şairdi. Annesi kendini geliştirmiş, kültürlü bir hanımefendi idi. Çankırı Ertuğrul İbtidaisi ve İdadisi’nde okudu.
1920’de Ankara Muallim Mektebi’ni birincilikle bitirdikten sonra Korgun ve Çankırı İdadisi’nde ilkokul öğretmenliği, müdür yardımcılığı ve müdür vekilliği yapmış olup lise öğretmenliği sınavlarında başarılı olan Zeki Ömer kastamonu Lisesi’nde ve Kabataş Lisesi’nde derslere girdi. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nden mezun olduktan sonra Galatasaray Lisesi, Şişli Terakki Lisesi’nde Alman Lisesi ve Yıldız Harp Akademisinde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1969’da emekli olan Zeki Ömer DEFNE 1992 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.
UZUN
Zeki Ömer DEFNE Cumhuriyet devri şairlerindendir. 1903 yılında Çankırı’da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Çankırı’da bitiren Zeki Ömer daha sonra Ankara orta muallim mektebine kaydolmuştur. 1920 yılında Ankara’da okuduğu Muallim Mektebi’ni bitirdikten sonra bir süre ilkokul öğretmenliği yapmıştır. Zeki Ömer DEFNE ilk şiirini Halk Oyunları dergisinde yayımlamıştır. Yeterlilik imtihanını veren Zeki Ömer Kastamonu Lisesi’nde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. İstanbul Kabataş Lisesi’nde çalışmakta olan Zeki Ömer bununla birlikte 1939 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiştir. Kabataş Lisesinde ve Alman Lisesinde edebiyat öğretmenliğine devam eden Zeki Ömer 1950-1969 yılları arasında Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır.
1969 yılında emekliye ayrıldı ancak 1970 yıllarında şiirleri Varlık Dergisi’nde yayımlandı. Yazdığı Yurt Güzellemeleri şiirlerinde Erzurum, Eğin, Ilgaz, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya illerinin çeşitli özelliklerini tanıttı. Güçlü bir anlatıma ve duyarlılığa sahip olan Zeki Ömer DEFNE’nin şiirleri ancak 1970 yıllarından itibaren kitap haline getirilmeye başlandı. 2 Aralık 1992 yılında İstanbul’da vefat eden Zeki Ömer DEFNE’nin cenazesi Karacaahmet mezarlığına defnedilmiştir. 1923 senesinden itibaren şiir denemeleriyle ilgilenen Zeki Ömer DEFNE’nin Mûsikî adlı ilk şiiri Çankırı’da Halk Yolu Gazetesi’nde yayımlamıştır. Çınaraltı, Sanat ve Edebiyat, Hareket, Ün, Şadırvanistanbul, Edebiyat Dünyası ve Çağrı dergilerinde yayımlanan şiirlerini ise hece vezniyle yazmıştır. tabiat, Vatan, millet ve aşk temalarını işlediği şiirlerinde, halk şiiri geleneğinden ve destanlardan faydalanarak yerli motiflerle süslü yurt güzellemeleri eserini yazdı. 1980 yılından sonra Türk Edebiyatı dergisinde yayımlanan şiirlerinde ise daha çok serbest mısralara yer veren Zeki Ömer bir takım misallerle günlük olayları anlatmıştır. Şiirlerini; Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler adlı kitaplarında toplamıştır. Denizden Çalınmış Ülke adlı eseri ise 1971’de Millî Eğitim Bakanlığı yayınları arasında neşredildi.
EDEBİ KİŞİLİĞİ :
İlk şiirlerinde halk şairlerinin havasını hissettiren Zeki Ömer DEFNE sonraki şiirlinde yeni şiir anlayışına uygun eserler yayımlamıştır. Öğretmenlik duygu ve duyarlılığını eserlerinde paylaşmış olup şiirlerinde lirizm ön planda görülmüştür. Halk şiir geleneği ile gelişen dünyayı benimseyen bir şair olarak değerlendirilmektedir. Öğrencileri için şiirler yazmış olup ve bu şiirleri ile günümüzde hala anılan şairlerden birisidir.

Yorum yapın