Yusuf Kamil Paşa Kimdir Kısaca Hayatı

ÖZET
Hayatı Kısaca
1808 yılında  doğmuş, 1876’da vefat etmiştir. Sultan Abülaziz Han devrindeki sadrazamlarındandır. Osmanlı devletinde 5 Ocak 1863 yılında görev alıp 1 Haziran 1863’e kadar dört yirmi yedi gün sadrazamlık görevinde bulunmuştur.
Türk edebiyatının ilk çeviri romanı olarak bilinen Fenelon’un Telemaque adlı eserini çevirmesi sebebi ile Türk edebiyatı tarihinde kendisinden söz edilenler arasında yer alır.
Gençliğinde Mısır’ın Valisi Mehmet Ali Paşa’nın emrinden görev yapmış ve paşanın 4 kızından biri olan Zeynep Hanım ile evlenmiştir.Zeynep hanım ile beraber yaptırdıkları hayır eserleri ile çok kez anılmış ve anılmaya devam etmektedirler.Bugün Zeynep Kamil Hastanesi adıyla İstanbul Üsküdar’da hizmet vermeye devam eden hastane , vakfettikleri eserler arasında en bilinenleridir.
Sultan Abdulaziz’in 30 Mayıs 1876 ‘ da Darbe ile tahttan indirilerek öldürülmesine çok üzülen Kamil Paşa aynı sene İstanbul’da vefat etmiştir. İstanbul’da yaptırdığı hastanede türbesine defnedildi.

 

UZUN
1808 yılında Arapkir’de doğan, 1876’da İstanbul’da vefat eden Yusuf Kamil Paşa Osmanlı devlet adamıdır.32.ci Osmanlı Padişahı 111.ci İslam Halifesi Abdülaziz saltanatında 4 yıl 1 ay kadar sadrazamlık görevinde bulunmuştur.
Akkoyunlu hanedanın Gökbeyi sülalesine mensuptur, küçük yaşta babası vefat ettiği için amcası Vezir Gümrükçü Osman Paşa tarafından yetiştirilmiştir. Osmanlı Paşa ile birlikte İstanbul’a gelip burada uzun bir süre eğitim görmüştür.1829 yılında tahsilini tamamlamıştır daha sonra Divan-ı Hümayu kaleminde dört yıl çalışmıştır.
1833 yılında Mısır’a gitti. Anlatılan bir rivayete göre Mısır’a gidiş sebebi , gördüğü bir rüyadan sonra talihinin kendisini orada karşılayacağına inanmasıdır  ve öylede oldu Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın hizmetinde bulunan Yusuf Kamil Paşa Kavalalı Mehmet Ali Paşanın dört kızından biri olan Zeynep Sultan ile evlendi.Bu evlilik uzun bir süre Mısır sarayının tepkisini çekti.
1845’te kayınbabası Mehmet Ali Paşa onu bir görevle İstanbul’a gönderdi. İkinci Mahmut’un kızı Adile Sultan ile Kaptan-ı Derya Mehmet Ali Paşa’nın düğününde Mısır valisinin tebriklerini ve hediyelerini Osmanlı padişahı olan Sultan Abdulmecit’e sundu. Padişah Yusuf Kamil Bey’e bu cömertliği ve çalışmalarından ötürü mir-i miranlık ünvanı verdi.
1849 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ölümü üzerine yerine geçen Abbas Halim Paşa tarafından Sudan’a göreve tayin edildi fakat bu görevi kabul etmeyen Yusuf Kamil Paşa yoğun baskılar altında kaldı ve en sonunda kabul etmeyişinden dolayı Asvan’a sürgüne gönderildi. Hapis hayatı yaşayan Yusuf Kamil Paşa  Zeynep Hanım’dan boşanmaya ve Mısır’daki mallarından vazgeçilmesi için baskılar yapıldı ve en sonunda bu zulme dayanamayıp üçüncü ayın sonunda sadrazam Mustafa Reşit Paşa’ya bir dilekçe gönderdi.31. Osmanlı Padişahı olan Abdulmecit’in fermanı ile hapisten çıkıp yoğun uğraşlar ile eşi Zeynep hanım ile İstanbul’da buluşabildi.Bu buluşmada Sultan Abdülaziz’in ve Reşit Paşanın rolü büyüktür.
1869’da Mithat Paşanın yerine Şura’yı Devlet başkanlığına getirilmiştir.3 kez bu görev de başkanlık vazifesine üstlendi.Derin bir hastalığa yakalanan Yusuf Kamil Paşa 1875 yılında vazifesini bırakmak zorunda kaldı.
Sultan Abdülaziz’in 30 Mayıs 1876’da uğradığı darbe de ölmesine çok üzülen Yusuf Kamil Paşa aynı sene İstanbul’da vefat etmiştir.Türbesi İstanbul’da yaptırdığı hastane bahçesindedir..

Yorum yapın