Yunus Nadi Kimdir Kısaca Hayatı

ÖZET
Hayatı Kısaca
Önemli bir yazar ve siyasetçi olan Yunus Nadi Osmanlı Döneminde 1879 yılında Muğla’da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Fethiye’de tamamlamasının ardından Ahmet Mithat Efendi’nin sürgün edildiği zamanlarda kurduğu ve Yunus Nadi’nin zamanında çok önemli ve saygın bir okul olan Süleymaniye Medresesi’nde eğitim gördü. Süleymaniye Medresesi sayesinde Arapça, Fransızca ve Farsça öğrendi ve öğrenimi için İstanbul’a giderek Galatasaray Sultanisi’ne başladı. Öğrenciliği sırasında gazeteciliğe merak saldı ve aynı dönemde Malumat adlı bir gazetede yazılar kaleme alarak gazeteciliğe ilk adımını attı. Yeni Gün ve Cumhuriyet gazetelerini çıkararak ömür boyu gazeteci olarak çalışan Yunus Nadi aynı zamanda önemli bir siyaset adamıydı. 28 Haziran 1945 yılında İsviçre’de vefat etmiş, adına her yıl ödüller verilmiştir.
UZUN
Hayatı Uzun
Abalızade Halil Efendi’nin oğlu olarak Fethiye’de 1879 yılında dünyaya gelen Yunus Nadi, öğrenimini devam ettirmek için geldiği İstanbul’da gazeteciliğe merak saldı ve Malumat gazetesinde ilk gazetecilik deneyimini yaşadı. 1901 yılında gizli bir cemiyetle görüldüğü için Midilli kalesine sürgüne gönderildi fakat kısa süre sonra isteği üzerine Fethiye’ye gönderildi. Burada Nazime Hanım ile izdivaç kurarak Nadir, Doğan, Nilüfer, Leyla adlarında dört çocuk sahibi oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olduğundan dolayı II.Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a döndü ve İkdam, Tesvir-i Efkar isimli gazetelerde çalışmaya başladı. Enver Paşa’nın Çanakkale Savaşı sırasında getirdiği yasağa uymayarak Efkar-ı Tasvir gazetesinde Mustafa Kemal’in resmini yayınladı. Bu resim İstanbul’da yayınlanan ilk Mustafa Kemal resmi idi. 1.Dünya Savaşı sonrasında Tesvir-i Efkar’dan anlaşmazlık sebebi ile ayrılıp Yeni Gün adında bir gazete kurdu ve Anadolu harekatının haklı olduğunu ve desteklediğini açıkça bu gazetede yazdı. Osmanlı Mebusan Meclisi İzmir Mebusu olan Yunus Nadi’nin gazetesi İstanbul’un işgali üzerine İngilizler tarafından kapatıldı, Yunus Nadi Anadolu’ya kaçtı. Anadolu’da Halide Edip Adıvar ile tanışarak Anadolu Ajansı’nın temellerini attı. Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği yapan Yunus Nadi Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin kaybedilmesinin ardından ortaya çıkan kargaşada Mustafa Kemal’i desteklemiş ve başkomutan olarak seçilebilmesi için konuşmalar yapmış, gazetesinde yazılar yazmıştır. Her yazısını “Düşman yıkılmadılır, yıkılacaktır” sözü ile bitiren Yunus Nadi’ye Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasının ardından halkın cevabı, gazetenin önüde toplanıp “Düşman yıkıldı” olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul’a dönüp hilafet yanlısı basın organlarına karşı Cumhuriyet Gazetesi’ni kuran Yunus Nadi’nin ilk işi gazetede Mustafa Kemal ile röportaj yapmak olmuştur. II.Dünya Savaşı sırasında Alman yanlısı yazılar yazdığı öne sürülerek faşizm ile suçlanan Yunus Nadi 1943 seçimlerinde aday gösterilmediği için meclise girememiştir. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle gittiği İsviçre’de vefat eden Yunus Nadi, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilmiştir.
Edebi Kişiliği
Önemli bir gazeteci olan Yunus Nadi, Osmanlı döneminde gazetelerde yazı yazarken Türkiye döneminde de önemli gazetelerde Atatürk’ün devrimlerini destekleyen yazılar kaleme almış önemli bir gazetecidir.

Yorum yapın