Yiğitlik ile İlgili Kompozisyon

YİĞİTLİK

Yiğitlik; en zor koşullarda bile tehlikeden korkmamak, bir amaç uğruna en her şeyi göze alabilmek olarak tanımlanabilir. Yiğitlik sadece savaş meydanında kahramanlık göstermek değildir. Sözünden dönmemek, bir hedefi gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı göze almak, haksızlıklara karşı durmak da yiğitliktir.

Yiğit insanlarda korku olmaz. Onlar, sadece Allah’tan korkarlar. Doğru bildikleri hak yoldan asla ayrılmazlar. Güçsüzü ezmeyi güç olarak görmez, her zaman ezilenin yanında olurlar. Yiğitlik; asmak, kesmek demek değildir. Aksine; öfkesine hakim olmak, anlık duygularını bastırmak, haramdan uzak durmak, söylediğini yapmaktır. Bizler, bu ülkeyi atalarımız gibi yiğit insanlara borçluyuz. Onlar ki ölmek pahasına da olsa düşmandan kaçmamış, kanının son damlasına kadar onlarla savaşmıştır. Yiğitlik duygusuna sahip olmayan insanların oluşturduğu toplumlar; büyük güçler tarafından sömürülmeye mahkum olur. Birinci Dünya Savaşında bu topraklarımızı korumuş olmamızın tek sebebi, halkımızın gösterdiği büyük yiğitliktir.Nice yiğitler bu uğurda şehit olmuştur; fakat hepsi de şanlı adlarını yüreklerimize kazımayı bilmiştir.

Hepimiz yiğitlik duygusuna sahip olmalıyız. Korku nedir bilmemeli, güzel ve hayırlı işler için hiçbir şeyden kaçınmamalıyız. İyi şeyler ancak yiğitlikle başarılabilir. Ufacık şeylerden bile korkanların önemli zaferler kazanması mümkün değildir.

Yorum yapın