Yavuz Sultan Selim Hayatı Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
9. Osmanlı padişahı olan I.Sultan yani bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 yılında II.Beyazid ve Gül-Bahar Hatun’un oğlu, Osmanlı devletinin şehzadesi olarak Amasya’da dünyaya gelmiştir. Babasından aldığı devletin topraklarını sekiz yılda üç kat büyütmüş, halifeliği Abbasiler’in elinden alarak Osmanlı Hanedanına geçirmiştir. Atalarının yapmaya çalıştığı Anadolu birliğini sağlamış, İpek ve Baharat Yolu gibi iki  önemli ticaret merkezini ele geçirerek hazineyi doldurmuştur. Trabzon’da sancakbeyi görevi yaptığı sırada kayınpederi Kırım Hanı Mengli Giray tarafından sağlanan askeri destek sayesine babası II.Beyazid’e karşı bir darbe yapmış ve babasının yerine tahta çıkmıştır. 1520 yılının Eylül ayında sırtındaki çıban nedeniyle vefat eden Yavuz Sultan Selim’in yerine tek şehzadesi olan Sultan Süleyman tahta çıkmıştır.
UZUN
Hayatı Uzun
 Katı biri olan Selim, şehzadeliğinden itibaren Yavuz ve Selim Şah olarak anılırdı. Trabzon’daki valiliği döneminde bilime merak salmış, Mevlana Abdulhelim Efendi’den dersler almıştır. Devlet meseleleri ile yakından ilgilenen Selim, Türkmenlerin Osmanlı Devleti’ndeki hoşnutsuzluğunu ve Safevi Devleti’ne olan yönelmelerini görmüş ve bu durumu düzeltecek stratejiler geliştirmiştir. İstanbul’dan yani babasından izin almadan Gürcüler üzerine sefer yaparak Kars, Erzurum ve Artvin’i fethederek gelen ganimetlerin beşte birini Türkmenlere vermiş ve Türkmenlerin devlete olan bağlılığını arttırmıştır. Ayrıca bu hareketleri sebebiyle Yeniçeri ocağı ve Türkmenlerin de desteğini alarak taht hakkını güçlendirmiştir. Devletin gidişatından ötürü saltanattan vazgeçmek üzere olan babası sebebiyle kardeşleri ile savaşmak zorunda kalacak olan Selim, kardeşlerinin hareketlerini yakından izlemekteydi. Kırım Hanı’nın gönderdiği askerler ve Yeniçeri Ocağı’nın da desteğini kazanmıştır. Bu sırada oğlu Süleyman’ı da kendisine yakın olan Kefe sancağına tayin ettirmiştir. İstanbul’a uzak oluşu sebebiyle zamanında haber alamadığını öne süren Selim, babasından daha yakın yere tayin edilmesini istemiş fakat istediği olmayınca derhal Kırım Han’ı askeriyle birlikte yola çıkmıştır. Kendisine yollanan elçileri reddeden Selim’in üzerine asker gönderilmesi dedikoduları çıkınca Selim asi olmadığını, babası ile görüşmek istediğini söylemiştir. Fakat yine de üzerine gönderilen askerler savaşmadan İstanbul’a geri dönünce yaşlı olan hükümdar Beyazid arabasıyla birlikte yola çıkmış, pencereden elini öpmeye gelen Beyazid’i görünce duygulanmış ve kimseyi veliaht seçmeyeceğini bildirmiştir. Fakat Beyazid tahttan çekilmek istediğinde Ahmed’i padişah ilan etmek isteyince Selim 40.000 kişilik asker ile tahta yürümüş fakat verilen savaş sonucu geri çekilmek zorunda kalmıştır. Kardeşi Ahmed’in padişah ilan edilmesinin ardından yeniçeriler ayaklandı ve Selim’i padişah istediklerini belirtti. Bunun üzerine İstanbul’a gelen Selim, babasının tahttan çekilmesi üzerine padişah ilan edildi. Kısa süreli saltanatında hazineyi ağzına kadar dolduran ve Anadolu’daki siyasi birliği sağlayan Selim, oğlu Süleyman’ın altın çağını yaşamasını sağlamıştır. Sırtında çıban çıkan Selim, çıbanı sıktırdığından ötürü çıban ilerlemiş ve büyüyüp açılmıştır. Acılar içinde kalan Selim, yaklaşık elli gün sonra vefat edince, yerine tek oğlu Süleyman tahta çıkmıştır.

Yorum yapın