Yalnızlık Allaha Mahsustur Kompozisyon

Yalnızlık Allah’a Mahsustur Başkasından yardım ve destek almadan yaşamaya muktedir olan yalnız ve yalnız Allah’tır. Onun gücünün yetmeyeceği herhangi bir şey yoktur. Dolayısı ile olmasını istediği bir şey için başkalarından yardım almak zorunda değildir.

Her işi kendi gücü ve iradesi ile yapmaktadır. Ancak bu durum insanlar için geçerli değildir. İnsan, evrenin en üstün ve en zeki varlıklarından birisi olsa da, çoğu defa tek başına bir anlam ifade etmez. zira onların gücü ve kudreti, hep beraber hareket edebilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için de tüm insanların bir arada yaşaması ve birbirine destek olması gerekir. Hem işlerin düzgün yürümesi açısından hem de sosyal gereksinimlerini gidermek açısından toplu yaşama bir zorunluluktur.

Allah, ne bir işi için herhangi bir varlığa ihtiyaç duyar ne de içini dökmek, bir sıkıntısını gidermek için. O, tektir ve yalnızdır. eşi benzeri yoktur.


Yalnızlık Allah’a Mahsustur 2

Yalnız olmak sadece yüce Allah’a has bir özelliktir. O’nun gücünün yetemeyeceği hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla O hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç değildir fakat her şey O’na muhtaçtır. Onun kimseye ihtiyacı yok lakin insanoğlu için bu durum geçerli değildir.

İnsanoğlu her ne kadar evrenin en üstün varlığı olsa da tüm ihtiyaçlarını yalnız başına karşılayamaz. Diğer insanların yardım ve desteğine ihtiyaç duymaktadır. İnsan, sosyal bir varlıktır. Bu özelliği gereğince “yalnızlık” insan fıtratına aykırıdır.İnsanoğlu sıkıntılarından kaçmak için yalnızlığa başvurmaya yeltenir. Bu kişinin sosyal bünyesini zamanla sarsar. Yalnızlığı kendine sığınak edinenler, kendi öz benliklerine vurmuş oldukları darbenin farkında değillerdir. Bu nedenle kendilerini yalnızlığa ikna etme çabası içerisinde kıvranmaya devam ederler.

Tüm bu ikna çabası ve çırpınışlar yalnızca kişinin kendi huzurunu elde etme arzusudur ancak bu büyük bir yanılgıdan ibarettir. İnsanın hayatında birileri var olmak zorundadır. Zira insan toplumsal varlığın bir parçasıdır. Hayattan kendini tamamen soyutlayarak yaşayamaz. İnsan bazen yalnızlığı özgürlük olarak da algılar. Bu da büyük bir yanılgıdır ne yazık ki. Tabii ki insan ara ara yalnızlığa ihtiyaç duyar. Kendi kabuğuna çekilmek ister. Fakat yalnızlık bir kara delik gibidir. Sizi derine, zifiri bir karanlığa sürükler ve ne yazık ki bu kara deliğe doğru sürüklenen kişilerin sayısı gitgide artmaktadır. Ayrı bu bu yalnızlık giderek dünyanın her yerinde etkisini göstermektedir. Her geçen gün birileri kendini yalnızlığa mahkum ediyor ve hayatlarını ruhlarının karanlığında geçirip gidiyorlar. Oysa ki Allah bizi bunun için göndermedi bu dünyaya. Evrenin ve insanlığın yaratıcısı olan o yüce varlığa kulluk etmek için geldik.

O’nun istediği şekilde yaşamak, O’nun sevgisine layık olabilmek, rızasını kazanmak uğruna karşımızda duran imtihanı başarmak için buradayız. Kim bilir belki de bazılarının imtihanı “yalnızlığıdır.” Bir nevi kendisidir diyebiliriz. Ama şunu kalbimizden ve aklımızdan çıkarmamalıyız ki Yalnızlık Allah’a Mahsustur.

 

Yalnızlık ile İlgili Kompozisyon

Yorum yapın