Ya İstiklal Ya Ölüm ile İlgili Kompozisyon

Atatürk’ün Ya İstiklal Ya Ölüm sözü ile ilgili kompozisyon.

   İstiklal, bağımsızlık demektir. Yani herhangi bir devletin veya gücün himayesinde olmadan, başka bir milletin bayrağına tabi olmadan yaşamak, kendi devletini kurmak demektir. Türk toplumunun en fazla önem verdiği değerlerden birisi istiklaldir. Türkler için istiklalin önemi, onların tarih sahnesinde varoluşlarından beri süregelmektedir. Öyle ki istiklal uğruna kanlarını, canlarını vermiş; ama bağımsızlıklarından vazgeçmemişlerdir; esir hayatı yaşamamışlardır.  Kurtuluş savaşı yıllarında ”Ya istiklal ya ölüm!” demenin önemi ve etkisi büyüktür. Anadolu toprakları Birinci Dünya Savaşından sonra öyle bir hal almıştı ki halk ya varını yoğunu ortaya koyup savaşacak ve bu toprakları kurtaracaktı ya da ölecekti. Aksi yani başka milletlerin boyunduruğu altına girmek gibi bir şey düşünülemezdi. Bu, Anadolu halkına tamamen tersti. İşte bu ruh hali ile mücadeleye devam eden halk, ölüm pahasına bile olsa bağımsızlığı tercih etmiş ve tüm fedakarlıklarını mahsulünü toplamıştır.

Bir milletin, başka bir milletin boyunduruğunda olması, bağımsızlığının elinden alınması kadar kötü bir şey olamaz. Böyle bir durumun esaretten farkı yoktur. Bu nedenle istiklalinden olmak yerine, ölmek belki de daha iyidir.

Yorum yapın