Türkçenin Zenginliği ile İlgili Kompozisyon

                                            Türkçenin Zenginliği

   Türkçe, en köklü dillerden birisidir. Yapılan araştırmalara göre, Türkçe 8500 yıl önce konuşulmaya başlanmış ve günümüze dek de aktif bir şekilde kullanılmıştır. Türkçe zengin bir dildir çünkü hem kelime dağarcığı zengindir hem de yeni kelimeler türetmek gayet kolaydır. Örneğin ”Göz” kelimesinden onlarca kelime türetebiliriz. Mesela; göz, gözcü, gözlük, gözlükçü, gözlem, gözükmek vs.
Türkçenin zenginliğini gösteren diğer bir husus da aktif olarak kullanılan atasözü ve deyimlerdir. Her konuya uygun atasözlerimiz ve deyimlerimiz vardır. Bir kelime ile birden fazla anlamı ifade edebiliyoruz. Ayrıca çeşitli olay veya durumları farklı sözcüklerle ifade edebiliyoruz.   Türkçe, tarih boyunca birçok dilden etkilenmiştir; fakat aynı zamanda birçok dili de etkilemiştir. Özellikle İslam’ın kabul edilmesi ile birlikte Arapçadan fazlasıyla etkilenmiştir. Dilimizdeki birçok kelime Arapça veya Farsçadır. Türkçenin zaten birçok kelimesi vardı. Bu dillerden de yeni yeni kelimeler alınca iyice zenginleşti. Bazıları başka dillerden etkilenmeyi olumsuz görüyor oysa bu fakirlik değil zenginliktir. Zaten bunu fakirlik olarak kabul edersek dilimizin çok fakir olduğunu kabul etmemiz gerekir. Çünkü Türkçedeki birçok kelime ya Arapçadır ya Farsça.

Yorum yapın