Türk Dil Bayramı ile İlgili Kompozisyon

                                                        Türk Dil Bayramı

26 Eylül günü, ülkemizde her sene Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bilindiği gibi cumhuriyetin kuruluşundan sonra, Atatürk’ün de teşvikleri ile beraber Türk Diline ve Türk tarihine büyük bir önem verilmiş ve bunlarla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar kurulmuştur. 1932 yılında, Trük Dilini korumak, yaygınlaştırmak ve yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için TDK (Türk Dil Kurumu) kuruldu. Bu kurum, Türkçeyi her yönü ile ele alarak derin bir araştırma içerisine girdi ve yozlaşan Türkçeyi arılaştırmak için çaba sarf etti.

Türk dili, dünyanın en zengin, n güzel ve en köklü dillerinden birisidir. Ancak maalesef çeşitli zamanlarda kıymetinin bilinmemesi, sahip çıkılmaması onu bir nebze yozlaştırmış ve yabancı dillerin etkisinde bırakmıştır. Günümüzde bile Türkçeye gereken önem verilmemekte. toplumun büyük bir kesimi dilimizin yozlaşmasını, yabancılaşmasını hiç de önemsememektedir. Oysa diline önem vermeyen bir toplum, gelenek göreneklerine de önem veremez; dolayısı ile milli varlıklarına da değer veremez ve kısa sürede çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

Bu dil hepimizindir. Onu korumak, yabancı sözcüklerden uzak tutmak, en doğru ve en güzel şekilde kullanmak hepimizin görevidir. Türkçeyi korumak veya güzel kullanmak sadece şairlerin, yazarların veya hatiplerin vazifesi değildir. Ben Türk’üm diyen her vatandaş bu konuda çok hassas davranmalıdır.

 

Yorum yapın