Tüketici hakları bilinçli tüketim türk standartları enstitüsü kavramları hakkında neler biliyorsunuz

Soru: Tüketici hakları bilinçli tüketim türk standartları enstitüsü kavramları hakkında neler biliyorsunuz, yazınız.

Cevap:

Tüketici Hakları: Herhangi bir mal satın aldığımızda, onu değiştirme, iade etme gibi haklarımızı belirleyen haklardır. Sahip olduğumuz bu haklar sayesinde bize satılmış olan arızalı bir ürünü iad etme veya değiştirme hakkına sahip oluruz.

Bilinçli Tüketim: Bilinçli tüketim; tükettiğimiz malların doğada çeşitli etkiler gösterdiğini bilerek hassas davranmaktır. Örneğin bildiğimiz gibi kitaplar, ağaçlar kesilerek yapılmaktadır. Ağaç kesimini en aza indirmek için kullanılmayan kitaplar geri dönüşüm yoluyla tekrar kitap haline getirilir. Böylece çok ağaç kesmek zorunda kalmayız.

Türk Standartları Enstitüsü: TSE, 1960 yılında çeşitli alanlarda standartlar yapmak amacı ile kurulmuştur. Satın alınacak veya satılacak ürünlerin standartlarını belirler. Örneğin satılacak bir oyuncak bebekte, zararlı maddelerin bulunup bulunmadığını belirler ve hazırladığı rapora göre o oyuncağın satılmasına veya satılmamasına karar verir. Ya da bir gıdanın sağlığa zararlı olup olmadığını belirler ve satışına izin verir veya vermez.

Yorum yapın