Toz Kondurmamak ile İlgili Cümleler

Anlamı: Bir kişiyi veya durumu kusursuz olarak görmek, ona kötü hiçbir şey söyletmemek.

Toz Kondurmamak ile İlgili Cümleler

Toz Kondurmamak ile İlgili Cümleler – Toz Kondurmamak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

1. Onca hatasına rağmen adam kendisine toz kondurmuyor.
2. Kadın kızına asla toz kondurmuyor.
3. Yazdığı şiirlerin hiçbirine toz kondurmuyor.
4. Kendisine yaptığı onca zulme rağmen, kocasına toz kondurmuyor.
5. Kendisine toz kondurmayan insanları eleştirmek mümkün değil.

Toz Kondurmamak Deyiminin Anlamı: “Bir kişiyi veya durumu kusursuz olarak görmek, ona kötü hiçbir şey söyletmemek” Bir kişi ya da durum hakkında eleştirel bir düşünce ya da yargıda bulunmadan, onları mükemmel veya kusursuz olarak görme eğilimini ifade eder. Bu ifade aynı zamanda bir kişinin ya da durumun hatalarını veya eksikliklerini görmeme, görse bile dillendirmeme anlamında da kullanılır.


Önerilen Yazı: Alnını Karışlamak ile İlgili Cümleler


-SON-

Yorum yapın