Toprak Canlı Mı

Toprak Canlı Mı? Toprak canlı mı ölü mü merak ediyoruz ve tartışıyoruz. Canlı diyen var cansız diyen varda toprak canlı ve cansız varlıkların karışımından oluşuyor diyen yok.


Toprak Canlı Mı Sorusunun Cevabı

Evet toprak canlı ve cansız varlıklardan oluşuyor. Canlı varlıklarında çoğu aslında canlıların ölmüş kalıntılarıdır. Net bir örnekle açıklamak gerekirse bir sınıf düşünün içinde öğrencileriyle birlikte. Sınıf ölü bir ortam ama içindeki öğrenciler canlı öğeler. Yani sınıfı sınıf yapan içinde öğrencileri ile birlikte duvarlardır. Canlı ve cansız tüm öğeleriyle sınıftır o.

Toprak Nasıl Oluşuyor

Toprak kayaçların ufalanması ile oluşumuna başlıyor. Bu kaya tozlarının içine zamanla canlılar yerleşiyor. Bazı canlılar ise burada ölüp kaya tozlarının arasında kalıyor. Etraftan düşen yapraklarda burada çürümeye başlıyor. Artık kaya tozlarından organik atıklardan oluşan bir ortam var ki buna toprak diyoruz. Buraya kadar canlı bir varlık yok ortamda, sadece kaya tozu ve canlı çürükleri var. Yani canlı çürüklerine canlı diyenler olduğu için toprağı canlı sananlar var. Aslında durum şöyle, toprağın içinde yaşayan solucan gibi canlılar olduğu için toprağa canlı diyende var.

Toprak canlı mı cansız mı karar sizin! Ancak tüm bunların sonucunda toprak, içinde canlıları barındıran organik kalıntı maddeler ile inorganik maddelerin karışımı olan cansız bir ortamdır diyebiliriz.


Önerilen Kompozisyon: Toprak Sevgisi ile İlgili Kompozisyon


Yorum yapın