Suut Kemal Yetkin Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

HAYATISuut Kemal Yetkin 1903 yılında Şanlıurfa ilimizde doğmuştur. Daha sonra 1980 yılının Nisan ayında vefat etmiştir. Şeyh Saffet Efendi’nin oğludur. Bazı bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Urfa milletvekilliği yapmıştır.

             İstanbul’da ilköğrenimini tamamlayan Suut Kemal Yetkin, daha sonra orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlamıştır. Suut Kemal Yetkin’in hayatı genel olarak başarılı eğitim süreçlerinden geçmiştir. 1925 yılında liseden mezun olmasının ardından yurt dışı eğitimi almak için yapılan bir yarışmada devlet bursu kazanmış ve Fransa’ ya gitmiştir. Bu durum onun hayatıve kariyeri için çok faydalar sağlamıştır.
            Fransa’da Sorbon Üniversitesi’nde felsefe eğitimi alan Suut Kemal Yetkin Türkiye’ye dönmesinin ardından çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Hayatı1934 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde geçmiştir. Buraya Estetik ve Sanat Tarihi doçenti olarak tayin edilmiştir.
            Daha sonra ki hayatı Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görevinde devam etmiştir. Ayrıca iki kez Anakara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olan Suut Kemal Yetkin bir dönem Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde görev yapmıştır.
             Bir dönem Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölüm başkanlığı yapan Suut Kemal Yetkin bu bölümün kurucularından birisidir. Daha sonra yaptığı birçok görev neticesinde 1972 yılında yaş haddinden dolayı emekli olmuştur ve daha sonra hayatı Ankara’da son bulmuştur.
 EDEBİ KİŞİLİĞİ:
             Suut Kemal Yetkin’in edebi kişiliği şiirle başlamıştır. Suut Saffet adıyla şiirler ve mensur şiirler kaleme almıştır. Denemeleriyle tanınmıştır. Suut Kemal Yetkinin edebi kişiliği üzerinde profesör olmasının etkileri de olmuştur. Bu yüzden yazdığı denemelerde makaleye yaklaşmıştır.
            Denemelerinde bilimsel bir dil de kullanmıştır. Edebi kişiliğimesleğine yansıyan Suut Kemal Yetkin bu yolda ilerleyip estetik, resim, sanat gibi alanlarda yapıtları olan bir profesördür. Edebi kişiliği ve hayatını kısaca özetleyecek olursak, gözlemci ve araştırmacı olan yazar inandırıcı bir yazım tarzı kullanmıştır.
            Denemelerinde yoğun bir düşünce olsa da eserleri genel olarak kesin yargılar içerir. Buna bilimsel yargılar eklemesi de etkili olmuştur. Eserleri genel olarak açık ve yalın bir anlatım tarzına sahiptir.
 Suut Kemal Yetkin’in birçok eserleri mevcuttur.
 ESERLERİ:
            Deneme türündeki eserleri;
             Günlerin Götürdüğü, Düş ’ün Payı, Yokuşa Doğru, Edebiyat Üzerine, Edebiyat Konuşmaları, Şiir Üzerine Düşünceler, Denemeler
            İnceleme türündeki eserleri;
             Estetik, Ahmet Haşim ve Sembolizm, Büyük Mustaripler, Türk Mimarisi, Edebi Meslekler, Baudelaire ve Kötülük Çiçekleri, Estetik Doktrinler, Estetik ve Ana Sorunlar,
            Ve ayrıca Suut Kemal Yetkin’in Sanat Tarihi, Sanat Meseleleri, Leonardo da Vinci’nin Sanatı, İslam Ülkelerinde Sanat, Filozof ve Sanat, Sanat Felsefesi, Metafizik, Canım Kitap, gibi pek çok alanda kaleme aldığı güzel eserleri mevcuttur.

 

            Suut Kemal Yetkin hayatı boyunca aldığı eğitimler ve yaptığı birçok görev olmasına rağmen edebi kişiliği gelişmiş olan bir yazardır.

Yorum yapın