Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer Kompozisyon

Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer 
 
Dikkatsizliği ve tedbirsizliği yüzünden herhangi bir durum, olay veya işle ilgili büyük sıkıntılar çeken veya zarar gören kişi, benzer bir durum, olay veya işle tekrar karşılaştığında akla hayale gelmeyecek tedbirler almaya, attığı her adımı daha sağlam atmaya ve çok dikkatli olmaya başlar. Aynı hataları yaptığı halde yeniden zarar göreceğini bilir ve artık buna göre davranır. Örneğin önüne gelen her kağıdı okumadan imzalayan ve bu yüzden başına iş açan bir yönetici; gördüğü zarardan sonra her kağıdı didik didik eder. Hatta kendi hazırladığı bir belgeyi imzalarken bile tedirgin olur. Çünkü sütten ağzı yanmıştır ve artık önemsiz olan bir durumda bile tedbiri elden bırakmıyordur. Yani yoğurdu bile üfleyerek yiyordur.
Hayatı boyunca hiçbir hata yapmayan, bir yanlışından hiç zarar görmeyen kimse yoktur. Hepimizin, dikkatsizlikten veya tedbir almamaktan kaynaklanan problemlerimiz olmuştur. Bu problemlerden dolayı da belki maddi, belki manevi zararlar görmüşüzdür. Bu gayet normal bir durumdur. Zira dünyanın en akıllı, en zengin, en bilgili şahsiyetleri bile büyük hatalar yapmışlar ve bunun da zararını görmüşlerdir. İnsan olan, elbette hata yapar. Marifet, hiç hata yapmamak değildir. Asıl marifet, kişinin yaptığı yanlışları görerek onlardan ders çıkarması ve onları tekrar yapmamasıdır. Bir hata sonucu berbat ettiğimiz bir durum, bizim için akıl parasıdır. Eşek bile bir kere düştüğü çukura düşmüyorsa, bizim aynı hatayı tekrarlamamız neredeyse mümkün değildir, mümkün olmamalıdır.
Hayatın bize neler getireceğini bilemeyiz. Ancak onu az da olsa şekillendirmek, istediğimiz gibi yönlendirmek biraz da bizim elimizdedir. Yaptığımız her işte çok dikkatli olur ve işin aksamaması, hataların yaşanmaması için gereken tüm tedbirleri alırsak, işimiz o derece düzgün gider ve zarar görmeyiz.

Yorum yapın