Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar Kompozisyon

Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar

İnsanların tek başına yaşaması, içerisinde bulunduğu toplumdan kendini soyutlaması, ona zarar verir. Her insanın belli bir çevresi, ailesi, akrabaları vardır. Bir insan onların çokluğu ile daha fazla güç kazanır. Bir topluluğun benimsemiş olduğu düşünceyi benimseyenler, o toplumun diğer fertleri tarafından da yardım ve destek görürler.Bir topluma ait olmak, kişinin sahiplenilmesini, korunmasını sağlar. Yalnız yaşayan, insanlardan uzak duranlar daha zayıf ve güçsüz olduklarından dolayı, tehlikelere karşı daha açıktırlar. Örneğin bir koyun sürüsünün başında çoban ve sürüyü koruyan köpekler vardır. Bundan haberdar olan kurtların sürüye saldırması çok zordur. Ancak olur da bir koyun sürüden ayrılır ve ondan uzaklaşırsa, çok geçmeden kurdun avı olacaktır. Çünkü o koyunu koruyacak hiç kimse kalmamıştır.

İnsanlardan uzaklaşmamak, onlarla olan bağları tamamen koparmamak gerekir. Kişi çevresindeki insanların varlığı ile güçlü ve güvendedir. Zaten bu yüzdendir ki insanlığın ilk dönemlerinden beri, insanlar hep bir arada yaşamışlardır.

Yorum yapın