Sorumluluklarımız Hakkında Kompozisyon

SORUMLULUKLARIMIZ
 
   Birer öğrenci olmaktan öte, birer insan olduğumuz için hepimizin belli başlı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmek daha düzenli, daha huzurlu, daha mutlu bir ortamın yaratılmasını sağlar. Bu yüzden hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz ve bu sorumluluklardan asla kaçmamalıyız.
   Her şeyden önce insanlara yani topluma karşı büyük sorumluluklarımız vardır. Bu çerçeveden baktığımızda hepimiz insanlara karşı son derece saygılı ve kibar olmalı, onları kırmaktan uzak durmalıyız. Tüm insanları, diniyle, diliyle, rengiyle, mezhebiyle kabul etmeli, onları kıracak, üzecek veya utandıracak davranışları sergilemekten çekinmeliyiz. Yardıma muhtaç olana yardım etmeli, güçsüze yapılan bir zulmü imkanlarımız dahilinde durdurmaya çalışmalıyız. Öncelikle kendimiz çevreyi korumalı, ona zarar verenleri de uyarmalıyız. Doğanın, insan hayatının önemli bir parçası olduğunu bilmeli, ona zarar vermekten şiddetle kaçınmalı ve zarar verenler hakkında da gerekenleri yapmalıyız. Hayvanların da bizim gibi bir can taşıdığını, onların biz insanların hizmetinde olduğunu bilmeli, onlara eziyet etmekten kaçınmalıyız.
   Toplum içindeki sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz müddetçe hepimiz birer iyi insan olacak ve böylece iyi bir toplum oluşturmuş olacağız. Herkes üzerine düşeni yaptıktan sonra bir toplumda huzursuzluk baş gösteremez.

Yorum yapın