Sivil Savunma Günü ile İlgili Kompozisyon

                                                    Sivil Savunma Günü

  Sivil savunma; herhangi bir savaş, deprem, sel veya benzeri bir felakette, halkın görebileceği zararı en aza indirme gayreti olarak tanımlanabilir. Ülkemizde her 28 Şubat günü Sivil savunma günü olarak kutlanır. 28 Şubatta hem okullarda hem de diğer kurum ve kuruluşlarda sivil savunma ile ilgili çeşitli etkinlikler ve tatbikatlar düzenlenir.

Sivil savunmanın sadece onarıcı özelliği yoktur. Gelebilecek herhangi bir felakete karşı önceden önlem almayı da kapsamaktadır. Sivil savunma eylemi sadece devlet eline bırakılmış bir şey değildir. Sivil toplum örgütleri ve normal halk da herhangi bir felaket anında üzerine düşeni mutlaka yapmalıdır. Bu eylem, bir dayanışma ve birliktelik eylemidir. Toplumun tüm bireyleri bu konuda hassas olduğu ve üzerine düşeni yaptığı takdirde sivil savunma gayesine ulaşmış olabilir. Bunu gerçekleştirmenin yolu da, halkı bilinçlendirmekten geçer. İşte, bu yüzden her yıl okullarımız başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta bir felaket öncesinde, esnasında veya sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili çeşitli bilgiler, seminerler verilir ve durumun daha iyi kavranması açısından gerçekçi tatbikatlar yapılır.

Hem birey olarak hem de toplum olarak hepimiz türlü felaketlere karşı daima hazırlıklı olmalıyız. Bu dünyada olmaz diye bir şey yoktur. Hiç beklemediğimiz bir anda başımıza türlü felaketler gelebilir. Bu felaketlere karşı eğer önceden hazırlıklı isek, gereken tüm önlemleri almış isek en az zararla kurtulmamız mümkündür. Örneğin bir yangın esnasında yangını söndürecek tüm ekipmanlara sahip isek daha az zarar görürüz. Yahut herhangi bir dış saldırıya karşı sığınabileceğimiz sığınaklar varsa hayatta kalma şansımızı artırmış oluruz. Bilindiği gibi Türkiye bir deprem ülkesidir. Hepimizin depreme karşı önceden hazırlıklı olmamız gerekir. Her şeyden önce sağlam yapılar oluşturmak ana ilkemiz olmalıdır. Ayrıca deprem esnasında ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgimiz olursa yine o felaketi minimum zararla geçirmiş oluruz.

Yorum yapın