Şiir ile İlgili Kompozisyon

                                                                               Şiir

Şiir, insanların duygu ve düşüncelerini belli kalıplar dahilinde ve coşkulu bir dille anlattığı yazılardır. Şiir, herhangi bir duygu veya düşünceyi en güzel şekilde ifade etme sanatıdır. Bir yazının şiir olarak kabul edilebilmesi için çeşitli özelliklere sahip olması gerekir. Bir şiirde her şeyden önce ses uyumu yani ahenk olmalıdır. Okuyanın hoşuna gitmeli, kulağında bir musiki gibi çınlamalıdır. Okuyanın tüm duygularını harekete geçirmelidir.Hemen her konuda şiir yazılabilir. Zaten anlattığı konulara göre şiirleri farklı gruplarda ele almak mümkün olabiliyor. Örneğin aşk, sevgi, duygusallık gibi konuları ele alan şiirlere lirik şiir diyoruz; yahut kahramanlık konularını anlatan şiirlere epik şiir ismini verebiliyor. Kısacası şiirde ele alınan konuya göre farklı isimlerle anıyoruz. Şiirin bir de ölçülü ve serbest şiir sınıflamaları var. Ölçülü şiirde, dize sonlarında kafiye ve redif dediğimiz ses benzerlikleri oluyor ve her mısranın hece sayısı eşit oluyor. Serbest şiirde öyle bir kısıtlama yok. Bir anlamda serbest şiir, düz yazıya benziyor diyebiliriz.

Şiir, duygularımızı en güzel şekilde dile getirmenin en iyi yollarından birisidir. Şiir ile anlatılan bir olay veya durum bizi daha fazla etkilemektedir. Bizde daha güzel duygular uyandırmaktadır.

Yorum yapın