Şevket Süreyya Aydemir Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
Şevket Süreyya Aydemir 1897 yılında Edirne’de doğmuştur. Türk yazar ve düşünce insanıdır. Bunun yanı sıra iktisatçı ve tarihçidir. Bir dönemin ünlü dergilerinden olan Kadro Dergisinin kurucularındandır. Aynı zamanda Kadro Hareketinin önderlerindendir. Türkiye tarihinin gelişmesinde önemli rol oynayan kişileri inceleyen eserleri ile ün kazanmıştır. Kendi yaşamını anlattığı “Suyu Arayan Adam” eserini 1959 yılında yayımlamıştır. Bunun yanı sıra İnönü ve Atatürk dönemlerini incelediği üçer ciltlik eserleri de bulunmaktadır. “Tek Adam” eserini 1963 -1965 yılları arasında çıkarmıştır. “İkinci Adam” kitabını ise 1966 – 1968 yılları arasında çıkarmıştır. Bu eserler en büyük ve ünlü eserleridir. Farklı dönemlerde farklı görüşleri savunmuştur. Ancak buna karşın ülkesinin kurtuluşunu amaçlamıştır. Ülkesinin her zaman ilerlemesini hedeflemiştir. 1920 – 1927 yılları arasında çok genç yaşlarda Türkiye Komünist Partisi yöneticisi olmuştur. Gençliğinde ise Turancı kimliği ile bilinmektedir. 1927 yılı sonrasında ise Kemalist Rejiminin en önemli kuramcısı ve savunucusu olmuştur.
============================================================================================
UZUN
Eserleri
Lenin ve Leninizm, Suyu Arayan Adam, Tek Adam (1963 – 1965), İkinci Adam (1966 – 1968), İnkılap ve Kadro, Halk İçin İktisat Bilgisi, Menderes’in Dramı, Lider ve Demagog, Toprak Uyanırsa, Kahramanlar Doğmalıydı
Şevket Süreyya Aydemir Hayatı Uzun
Şevket Süreyya Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Edirne’de dünyaya gelmiştir. Ailesinin toprağı ve parası yoktu. Babası olan Mehmet Ağa Bulgaristan’da çok varlıklı ve toprak sahibi biri iken bütün topraklarını kaybetmiştir. Edirne’de ise bahçıvan olarak çalışıyordu. Annesi Şaziye Hanım ise aydın bir kişilikti. Şevket Süreyya okumayı ve yazmayı annesinden öğrenmiştir. Daha sonrasında Mahalle Mektebine ve ardından ise Askeri Rüştiyeye gitmiştir. Henüz 11 yaşında iken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olması çok küçük yaşlarda siyaset ile ilgilendiğinin kanıtıdır. Balkan Savaşlarının hemen öncesinde ağabeyi ve annesini kaybetmiştir. O dönemde Edirne işgale uğramıştır. Hal böyle olunca da o bölgede bulunan çocuklar kurtulmaları için İstanbul’a gönderilmiştir. Şevket Süreyya da bu çocukların arasında yer almıştır. Daha sonrasında Kuleli Askeri Lisesine yazılmıştır. Ancak babasının kendisinin asker olmasını istemediği için Edirne’ye geri dönmüştür. Ancak buna karşın I. Dünya Savaşına gönüllü olarak katılmıştır. Bu savaşta çeşitli cephelerde savaşmış ve ağır yaralanmalar yaşamıştır. Daha sonrasında yazarlık hayatına başlamış çeşitli gazetelerde yazılar yazmıştır. Şevket Süreyya 25 Mart 1976 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
Şevket Süreyya Aydemir Edebi Kişiliği
Kadro Dergisinin kurucuları arasında yer alan Şevket Süreyya burada çeşitli yazılar yazmıştır. Kadro Dergisi iktisadi devletçiliği savunmaktaydı. Aynı zamanda ekonomik ve siyasal görüşlerini ise Kadro ve İnkılap isimli kitabında ele almıştır. 1924 yılında Lenin ve Leninizm adlı eserini yayınlamıştır. 1959 yılında ise kendi hayat hikâyesini anlattı “Suyu Arayan Adam” eserini yayımlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattığı “Tek Adam” ve İsmet İnönü Dönemini anlatmış olduğu “İkinci Adam” adlı eserleri ona esas ününü kazandıran eserler olmuştur.

Yorum yapın