Sempati ile İlgili Kompozisyon

SEMPATİ
 
   Sempati kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ”sıcakkanlılık” anlamına gelmektedir. Genel anlamı ise, herhangi bir insana bazı özelliklerinden dolayı sıcaklık hissetmemiz, onları sevmemiz ve kendimizi onlara yakın bulmamızdır.
   Bazen karşımıza çıkan bir insana farkında olmadan kendimiz yakın hisseder, onu kendimize benzetiriz. Bu yüzden de ona daha yakın olmak, onunla dost veya arkadaş olmak isteriz. İşte istemeden olsa birini kendimize yakın hissetmek, onun da bizim gibi düşündüğünü, bizim gibi davrandığını, bizim gibi konuştuğunu düşünmek sempatinin ta kendisidir.
   Sempati duymanın halk arasındaki kullanımı daha çok ”elektrik alma” şeklindedir. İnsanlar sempati duydukları kişiden elektrik aldıklarını veya hoşlanmadıkları, kendilerine yakın bulmadıkları, sıcakkanlı görmedikleri kişilerden ise elektrik almadıklarını ifade ederler. ”Sempatik” kavramı da sempatiden türemiştir. Sıcakkanlı kişilere sempatik denir. Sempatinin önemi insanlar arasındaki ilişki veya iletişim açısından büyüktür. Sempati duyulmayan birisi ile dost olmak veya evlenmek, o ilişkiyi ileride sıkıntıya düşürebilir.

Yorum yapın