Saygı ile İlgili Kompozisyon

SAYGI

   Saygı; herhangi bir kimseye, düşünceye veya başka bir varlığa, o kimsenin veya varlığın kutsal, yaşlı, faydalı yahut karakterli olması dolayısı ile, iyi ve ölçülü davranmak, haddi aşmamak, kötü söylemlerde bulunmamak olarak tanımlanabilir. Birçok kesim tarafından kabul edilmese de aslında gerçek saygının kaynağı biraz da sevgidir. Zira sevginin hiç bulunmadığı bir yerde saygıdan bahsetmek pek mümkün değildir. Elbette ki burada bahsettiğimiz saygı, samimiyetle gösterilen saygıdır. Kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu veya mevki-makamından olacağı bir durumda var olan zaten saygı değil, korkunun ta kendisidir.

   İnsan olmanın en büyük gereklerinden birisi saygılı olmaktır. Kişi, sadece insanlara karşı değil; hayvanlara, bitkilere, düşüncelere, inanışlara da saygılı olmalıdır. Benimsenmeyen bir inanışa hakaret etmek, faydasız olduğunu düşündüğümüz bir hayvana eziyet etmek, doğayı, bitki örtüsünü, ağaçları yok etmek de saygısızlık olarak kabul edilebilir. Saygının en güzeli; sevgiden kaynaklanandır. Böyle bir saygı, kişinin tamamen içinden, kalbinden gelir. Peygamber Efendimiz ”Küçüklerine merhamet etmeyen ve büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.” diyerek, büyüklerimize karşı saygılı olmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamıştır. Yaşlılara, görev başında bulunan liderlere veya yöneticilere, ilim konusunda ilerlemiş olanlara duyulan saygı, kişiliğimiz asla zedelemez; aksine yükseltir. Yahut inanmadığımız, kabul etmediğimiz bir inanca saygı göstermemiz o düşüncenin doğruluğunu veya bizim düşüncemizin yanlışlığını ortaya koymaz. Bu, hangi düşünce ve inanışta olursa olsun, tüm insanların özgürlük ve barış içinde yaşamasına katkı sağlar. Saygının yitirildiği toplumlarda sevgiden bahsetmek mümkün değildir. Birbirine karşı saygısını yitirmiş evli bir çiftin bile evliliği tehlikeye girmiş demektir. Saygısızlık, sevgisizliğin de anasıdır. Sevgisizliği doğurur, büyütür. Bu da, ayrılıklara, kötü sonlara sebep olur.

   Bulunduğumuz mevki-makam ne kadar yüksek olursa olsun; sahip olduğumuz mal varlığı ne kadar çok olursa olsun, bilgimiz, ilmimiz ne kadar yüksek olursa olsun, saygı duygusunu asla terk etmemeliyiz. Saygı gösteren mutlaka saygı görür. Saygısız davranana da, başkası saygısız davranır. Saygının önemi, dünya barışı konusunda da kendini belli eder. Saygının hüküm sürdüğü bir dünyada kavgaların, savaşların yaşanması pek olası değildir.

Yorum yapın