Şaşkınlık ile İlgili Kompozisyon

ŞAŞKINLIK

Şaşkınlık; beklenmeyen herhangi bir olay veya duruma hayret etmek, şaşırmak olarak tanımlanabilir. Hepimiz hayatımız boyunca bu duyguyu birçok kez yaşarız. Örneğin bir arkadaşımız kendisinden hiç beklemediğimiz bir davranış sergilediğinde şaşırır kalırız. Yahut bize yöneltilen bir soruya bambaşka bir cevap veririz. İşte yaşadığımız bu duygu şaşkınlık duygusudur.

Şaşkınlık duygusu iki farklı şekilde gösterir kendini. Birincisi, beklemediğimiz bir olayın gerçekleşmesi sonucunda yaşadığımız şaşkınlık; ikincisi ise ne yapmamız gerektiğine bir türlü karar veremediğimiz veya yanlış karar verdiğimizden dolayı oluşan şaşkınlıktır.

Bu dünyada hiçbir şeye şaşırmamak lazım aslında; zira en beklemediğimiz şeyler bile aniden gerçekleşiyor ve biz şaşkınlığımızla kalmış oluyoruz.

Yorum yapın