Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir Kompozisyon

                 Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir
 
   Bir milletin gelişmesinde etkili olan unsurlar sadece bilim ve teknoloji ile sınırlı değildir. Sanat da en az bilim, teknoloji ve tıp kadar etkilidir. Sanata önem vermeyen toplumların zaten bilim ve teknolojide de yeterince ilerlemesi pek mümkün değildir.
   Sanat, sadece eğlenme veya estetik sonuçlar elde etme gayesi taşımaz. İnsanların duygusal anlamda gelişmesi, hayata farklı açılardan bakabilmesi, empati kurabilmesi için sanat olmazsa olmazlardandır. Bazen kitaplar dolusu bilgilerle kat edilmeyecek mesafe, küçücük sandığımız bir sanat eseri ile kat edilebilir. Sanatın etkisi ile ilgili bir hikaye anlatmamak olmaz. Picasso diye ünlü bir ressam vardır. Picasso’nun en ünlü eserlerinden birisi de ”Guernica Tablosu”dur. Bu tablo bir tür duvar çalışmasıdır. Bu tablonun hikayesi şu şekildedir. Nazi Almanya’sına ait bombardıman uçakları, İspanya’nın Guernica şehrini bombardımana tutar. Bu bombardıman sonucunda kadınlar, çocuklar, yaşılar katledilmiş, sokaklar birbirine girmiş ve taş üstünde taş kalmamış olur. Olaydan çok etkilenen Picasso, o yıkımı anlatan bir tablo çizer. Bir Alman komutanı Picasso’un bu eserini gördüğünde çok beğenir ve şöyle sorar: ”Bu tabloyu siz mi yaptınız?” Picasso’nun cevabı çok manidardır. ”Hayır bu tabloyu ben değil, siz yaptınız.” der. İşte, sanat ruhu ile verilebilecek en güzel cevap verilmiş olur.
   İnsanların sadece bilgiye değil, eğlenmeye, duygusal yönden de deşarj olmaya ihtiyaçları vardır. Bunun için en güzel yöntem elbette ki sanattır. Bir ülkenin gidişatını değiştirmede de en etkili olan şey yine sanattır. Örneğin bir film ile verilebilecek mesajı, belki yüzlerce seminerle vermek mümkün değildir. Bu yüzden bir millet şayet kalkınmak istiyorsa önce sanata önem vermeli, sanatçı yetiştiren kurumlar açmalıdır. Atatürk de bunun farkına zamanında varmış ve sanatla ilgili birçok yenilik getirmiştir.

Yorum yapın