Sanat ile İlgili Kompozisyon

                                                          SANATIN ÖNEMİ

   Herhangi bir duygu, düşünce, olay veya varlık anlatılırken, insanlarda hoş etkiler bırakacak şekilde bir anlatımın veya sunuşun kullanılması, sanat olarak tanımlanabilir. Sanatta en önemli nokta yaratıcı olması ve insanın hoşuna gitmesidir. Sanatın, bir toplumun kalkınmışlık düzeyi üzerinde büyük bir etkisi ve önemi vardır.   Gelişmiş ülkelerde sanata verilen önem büyüktür. Buna paralel olarak geri kalmış ülkelere bakıldığında, sanatın pek de önemsenmediği, sanatsal faaliyetlerin çok az olduğu görülmektedir. Mustafa Kemal Atatürk ”Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” derken, sanatın önemini vurgulamış ve her milletin sanatla mutlaka uğraşması gerektiğini ifade etmiştir. Sanat, bilim ve teknolojinin de tamamlayıcısı niteliğindedir. Sanatın bulunmadığı bir yerde, bilim ve teknolojinin mükemmelliğinden bahsetmek çok zordur. Sanatın, insanlar üzerindeki etkileri de büyüktür. Ahlak, görgü ve duygu sahibi insanların yetişmesi, sanata önem verilen toplumlarda daha kolay olmaktadır. Sanat yolu ile insanları etkilemek daha kolaydır. Örneğin herhangi bir bölgede insanlara yapılan işkencelerden, zulümlerden bahsederseniz, anlattığınız kişilerde derin duygular uyandıramayabilirsiniz. Oysa ki aynı konu üzerine yazılmış bir şiir, dile getirilmiş bir türkü veya çizilmiş bir resim ile insanları daha fazla etkilemek, onları bilinçlendirmek mümkün olabilir. Çoğumuz, Kurtuluş Savaşı yılları anlatıldığında hüzünlenebiliriz. Ancak o günleri anlatan bir film izlediğimizde hüngür hüngür ağlar ve belki de milli duygularımızı daha fazla ortaya çıkarırız. İşte, sanatın önemi de buradan gelmektedir.

Hem sanata hem de sanatçıya büyük önem vermemiz gerekir. Sanatçıların, özgür bir ortam içinde duygu ve düşüncelerini yansıtmalarına, sanat yapmalarına izin vermeliyiz. Sanatçıya verilen değerin az olduğu bir toplumda iyi sanatçıların yetişmesi pek olanaklı değildir.

Yorum yapın