Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir Kısaca Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

ÖZET
Hayatı Kısaca
Sabri Esat Siyavuşgil 1907 yılının Haziran ayında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Psikolog, Türk şair, yazar, psikolog, çevirmen ve ansiklopedist olan Siyavuşgil, İlk şiirlerini 1927’de Güneş ve Hayat dergilerinde yayınlamıştır. Bugünkü adı İstanbul Üniversitesi olan Hukuk Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Daha sonrasında Fransa’ya giderek eğitmine orada devam etmiştir. Döndükten sonra öğretmenlik yapmayı tercih etmiştir. Gazi Terbiye Enstitüsü’nde felsefe dersleri vermiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, 1933’te Genel Psikoloji-Pedagoji doçenti, 1942’de profesör olmuştur. Öğretim üyeliğini hayatının sonuna kadar sürdürmüştür. 1968 yılında İstanbul’da yaşamını yitirmiştir.
UZUN
Eserleri
Odalar ve Sofalar (1933), Psikoloji ve Terbiye Bahisleri (1940), Tanzimat’ın Fransız Efkâr-ı Umumiyesi’nde Uyandırdığı Yankılar (1940), Karagöz (1941, Fransızca 1951, İngilizce 1955), Folklor ve Milli Hayat (1943), Roman ve Okuyucu (1944). Bunun dışında pek çok çevirileri mevcuttur.
Sabri Esat Siyavuşgil Hayatı Uzun
1907’de dünyaya gelmiştir. Antalya’da başlayan öğrenimine İstanbul’da ardından da Fransa’da devam etmiştir. İstanbul’da Erkek Muallim Mektebi ve İstiklal Lisesi’nde devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıftayken de Fransa’ya gönderilmiştir. Fransa’da Dijon ve Lyon Üniversiteleri’nde felsefe eğitimi almıştır. Yurda döndükten sonra, Gazi Terbiye Enstitüsü’nde felsefe öğretmenliği yapmıştır. 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde psikoloji profesörü olmuştur. Ömrünün sonuna dek öğretim üyeliğini sürdürmüştür. Türk Psikoloji Derneği, Pen Kulüp başkanlığı yapmıştır.
Şiirleri ilk olarak Hayat ve Güneş dergilerinde yayınlanmıştır. 1927 yılında yayınlanan bu şiirler sayesinde, şiire olan ilgisi artmıştır ve bu yönde ilerlemiştir. 1928 yılında altı arkadaşı ile beraber Yedi Meşaleciler adlı şiir topluluğunu kurmuştur. Dönemin en çok takip edilen ve ses getiren topluluklarından olmuşlardır. Bu topluluğun çıkarttığı Yedi Meşale adlı ortak kitaba on dört tane şiir yazarak katılmıştır. Meşale adlı bu dergi toplamda sekiz sayı çıkartabilmiştir. Siyavuşgil’in şiirleri, dergi kapandıktan sonra Muhit ve Varlık dergilerinde yayımlanmıştır. Şiir yazmayı on yıl sürdürdükten sonra bırakmıştır. Varlık Dergisi’nin 15 Ekim 1968 sayısı Sabri Esat Siyavuşgil özel sayısıdır. Dışavurumcu ressamlar gibi sürekli olarak canlı ve yeni şiirler yazmıştır. Bu sayede okuyucuları hep diri tutmaya özen göstermiştir. Yeni Sabah, Ulus, Haber gibi gazetelerde köşe yazarlığı görevini üstlenmiştir. Türk şiirinin yanı sıra Fransız şairlerin eserlerini de dilimize çevirmeye özen göstermiştir.
Edebi Kişiliği
Şiirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır. Dışa vurumcu bir tutum sergilemiştir. Psikoloji, eğitim, folklor ile ilgili yazılara ağırlık vermiştir ve pek çoğu yayınlanmıştır. Fransız şairlerin şiirlerini Türkçeye çevirerek büyük ün kazanmıştır. Bunun dışında Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerini Fransızcaya çevirmiştir. Bu öyküler Un Point Sur la Carte (Haritada Bir Nokta) adıyla Hollanda’da yayınlanmıştır. Edmond Rostand’ın ünlü oyunu Cyrano de Bergerac Türkçe çevirisiyle ün kazanmıştır. Düşüncelerini ve hissettiklerini dizelere dökmeyi tercih eden şair, büyük başarılara imza atmayı başarmıştır.

Yorum yapın