Özgüven ile İlgili Kompozisyon

                                                                      Özgüven

Özgüven, herhangi bir insanın kendi özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini ne derece bildiği ve kendine ne derecede inanıp güvendiği olarak tanımlanabilir. Bilindiği gibi ”öz” kelimesi, ”kendi” anlamında kullanılmaktadır. Dolayısı ile özgüven, kendine olan güven, inanç demektir.Bir insanın başarılı ve mutlu olmasındaki en temel ögelerden birisi özgüvendir. Özgüven sahibi bir insan, kendisini çok iyi tanır. eksik ve güçlü yönlerini iyi bilir. Hangi tür işlerde başarılı olabileceğini, neleri başaramayacağını iyi ayırt eder. Her insanın özgüven sahibi olması, kendisi için çok yararlıdır. Özgüven eksikliği yaşayan insanlarda, herhangi bir olaya veya işe odaklanma çok zor olur. Ya güvensizliklerinden dolayı bir işe hiç girişmezler ya da giriştiklerinde başarısız olurlar. Böyle insanlar, toplum tarafından ezilmeye, sindirilmeye mahkum olurlar. Kimseye seslerini çıkaramaz, uğradıkları bir haksızlığa karşı çıkamazlar. Bildiklerini bile içinde saklarlar.

Özgüven eksikliği yaşayan çocukların bu özelliğini gidermek, onların hayatları için çok önemlidir. Çocukları küçük başarılarından dolayı bile ödüllendirmek, tebrik etmek, cesaretlendirmek, onlardaki özgüven eksikliğini gidermede çok etkilidir.

UYARI: ”Özgüven” sözcüğü TDK’ye göre ”öz güven” olarak, yani ayrı yazılmaktadır. Ancak TDK’yi bu konuda neredeyse hiçbir kaynak dikkate almamaktadır. Arama motorlarında yapılan aramalar da bitişik yazılması suretiyle yapılmaktadır. bu yüzden bizler de kelimeyi bitişik yazmayı daha uygun gördük.

Yorum yapın