Özgürlük ile İlgili Kompozisyon

Özgürlük Ne Demek: Özgürlük, bireyin dış etkenlerin etkisi altında olmadan, kısıtlamalar olmaksızın kendi iradesiyle hareket edebilme ve yaşayabilme hakkıdır.

Özgürlük ile İlgili Kompozisyon

Giriş: Özgürlük, bireyin dış etkenlerin etkisi altında olmadan, kısıtlamalar olmaksızın kendi iradesiyle hareket edebilme ve yaşayabilme hakkıdır. İnsan hakları arasında en temel ve kritik olanlarından biri özgürlüktür. Bu hak, bireylerin insan onuruna uygun bir yaşam sürmelerini temin eder.

Gelişme: Ancak, özgürlük beraberinde başkalarının haklarına zarar verme hakkını da içermez. Özgürlüğün sınırları, toplumsal düzenin ve diğer bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlayacak şekilde belirlenmelidir. Özgürlüğün bu dengeyi sağlamak adına önemi, hem birey hem de toplum düzeyinde hayati bir öneme sahiptir. Özgürlükten yoksun olan birey sürekli bir baskı altında yaşar ve bu durumun sonucunda bir gün içinde patlamak zorunda kalabilir. Bu nedenle, bireylerin özgürlüklerinin kısıtlanması, insanın en temel haklarından birine yapılan büyük bir haksızlıktır. Şöyle bir atasözü vardır: “Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım.” Bu sözü özgürlük bağlamında ele alarak, insanın sadece maddi refahla değil, aynı zamanda özgürlükle de gerçek anlamda varlık bulabileceğini görebiliriz.

Düşünce özgürlüğü, en kıymetli özgürlüklerden biridir. Bireylerin kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi, savunabilmesi ve paylaşabilmesi, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Hiç kimse din, dil, mezhep, millet veya renk gibi sebeplerle ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır. Türk kültüründe, özgürlük kavramı her zaman önemli bir yer işgal etmiştir. Tarihsel süreçte, atalarımız bu değeri korumak uğruna savaşmış, can vermiş ve can almışlardır.

Sonuç: Özgürlük, bireylerin gelişimini destekler ve toplumların ilerlemesini sağlar. Esaret altında olan bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesi mümkün değildir. Bu nedenle, her bireyin bu değeri koruma ve yayma sorumluluğu vardır. Özgürlük, insan haklarına saygıyı temel alarak, toplumların daha adil ve özgür bir geleceğe doğru ilerlemesine olanak sağlar.

Özgürlük ile İlgili Kompozisyon
Özgürlük ile İlgili Kompozisyon


Atatürk ile İlgili Kompozisyon

Özgürlük ile İlgili Kompozisyon isimli konumuza kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Özgürlük ile İlgili Kompozisyon konumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz.


Yorum yapın