Osmanlı Dönemine Ait Ev Mimarisi Hakkında Bilgi Kısaca

OSMANLI DÖNEMİNE AİT EV MİMARİSİ
   Osmanlı döneminde en yaygın ev tipleri cumbalı ve iki veya üç katlı evlerdir. Evler yapılırken alt temel bölgesi taşlarla örülür, bu örüntünün üstü de ahşaptan (ağaç, tahta vs.) yapılır ve çoğu defa üstüne sıva çekilirdi.
   İki veya üç kat şeklinde yapılan bu evlerin en alt katı genellikle ahır veya ambar olarak kullanılırdı. Hemen her evin bir avlusu veya bahçesi vardı. Evin giriş kapısının yanında bir de avludan sokağa açılan başka bir kapı vardır. Avlunun bir köşesine tandır kurulur, ekmekler ve yemekler bu tandırlarda pişirilirdi. Çoğu evde mutfak sadece bu alt katta bulunurdu. Evin bahçesinde ayrıca havuz ve kuyu da bulunurdu.
   Üst katlar daha gösterişli yapılırdı. Her katta genellikle 3 veya dört oda, banyo ve tuvalet bulunurdu. Evin çatısı da ya kiremitten ya da çinkodan yapılırdı.

Yorum yapın