Önyargı ile İlgili Kompozisyon

                                                                        Ön Yargı

   Ön yargı, herhangi bir insan, bir durum ya da bir olaya karşı verilen peşin hüküm olarak tanımlanır. Bahsedilen insan, durum veya olay ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmadan o konuda peşin hüküm vermek demektir.   Bir ön yargıyı değiştirmek kadar zor bir şey yoktur. Einstein, ”Bir ön yargıyı parçalamak, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.” diyerek onun ne kadar kötü bir şey olduğunu vurgulamaya çalışmıştır. Örneğin İslam’ı bilmeyen, Kuran’ı hiç okumayan birisinin, İslam ile ilgili olumsuz fikirleri beyan eden bir insanı dinlemesi ve İslam’ı hiç bilmediği halde o dine karşı olumsuz şeyler düşünmesi bir ön yargı örneğidir. Yahut henüz hiç tanımadığı birini, başkalarının iftiraları yüzünden kötü bilmek de bir ön yargıdır. İnsanlar ön yargı ile sahip oldukları duygu ve düşünceleri kolay kolay değiştiremezler. Bahsettiğimiz şekilde İslam’a ön yargı ile yaklaşan kişi, artık Kuran’ı okuyup, gerçek alimleri dinlese bile İslam’a karşı ısınamayacaktır.

Ön yargılarımız, hayatımızı çok olumsuz bir şekilde etkilerler. Bunun farkında olmamız ve hiç kimseye, hiçbir şeye önyargılı bir şekilde yaklaşmamamız gerekir.

Yorum yapın