Ömer Bedrettin Uşaklı Hayatı ve Eserleri Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
Ömer Bedrettin Uşaklı 1904 senesinde Uşak’ta Dünya’ya gelmiştir. Sivas Kadısı olan Ömer Efendi’nin oğludur. 1924 senesinde Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur ve 1927 senesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mudanya Kaymakam Vekilliği’ne atandıktan sonra 1928 senesinde Kaymakam olmuştur. 1943 senesinde Kütahya’dan milletvekili seçilerek meclise girmiştir.
1925 senesinde Milli Mecmua’da çıkan şiirleri sayesinde adını duyurmuştur. Şiirleri daha sonraki dönemlerde Varlık ve Hayat dergilerinde de yayımlanmıştır. Şiirlerindeki biçim yapısına bakıldığı zaman Beş Hececilere yakın olduğu görülür ancak öz olarak onlardan ayrılmıştır. Şiirlerindeki etki gözlemlendiği zaman genel olarak Faruk Nafiz Çamlıbel ve Orhan Seyfi Orhon’un yurt şiiri anlayışının etkisi gözükmektedir. 24 Şubat tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Eserleri
Şiir Kitapları: Efe’nin Bayramı, Deniz Sarhoşları(1926), Yayla Dumanı(1934), Sarı Kız Mermerleri(1940), Deniz Hasreti, Veda, Aşkımın Kini, Bir Hançer İstiyorum, Dağ Başında Bir Gece, Efe’nin Müjdesi, Engin Şarkısı, Kim Bilir? , Sevgiliye, Sevgiliye Üç Sual, Sılaya Giderken, Son Dilek, Yıldızların Altında, Munzur Dağları
UZUN
Ömer Bedrettin Uşaklı Hayatı Uzun
Ünye ve çeşitli ilçelerin kaymakamlık görevlerini üstlenmiştir. Bir süre de Artvin’de vali vekilliği görevini yürütmüştür. 1938 – 1943 seneleri arasında mülkiye müfettişliğinde bulunmuştur. Anadolu’da görev yapmış olduğu yıllarda tanımış olduğu yöreleri, kişisel izlenimlerini ve gözlemlerini şiire aktarmıştır. Şiirlerinin ana temaları buradan gelmektedir. Doğayı izlenimci bir gözle yansıtmıştır. Ülkede olan olayları, ülkenin gerçeklerini ve bireysel derecede duygulanışları öznel bir bakış açısıyla şiirlerine yansıtmıştır. Yaşadığı ve eserler sunduğu dönemde “Anadolu Şairi” olarak ünlenmiştir. Eşini ve kızını kaybetmesi yazmış olduğu eserlerde hüzün ve iç duyarlılığı arttırmıştır. “Sarı Kız Mermerleri” adındaki şiir kitabını ölmüş olan kızına adamıştır.
Yazmış olduğu eserlerinin çoğunluğu Türk Müziği bestekârları tarafından bestelenmiştir ve Türk Edebiyatı’nda bu yüzden de önemli bir yere sahiptir. Önemli bestekârlardan olan Kaptanzade Ali Rıza Bey ve Cevdet Çağla’nın yapmış olduğu besteler halk tarafından oldukça sevilmiştir. Günümüzde bile bu şarklılar büyük bir ahenk içerisinde sevilerek söylenmektedir. Bestelenen ve günümüzde popülerliğini koruyan şarkılardan bazıları şunlardır; “Yıldızların Altında”, “Eğilmez Başın Gibi”, “Kapıldım Gidiyorum”. Verem hastalığı yüzünden oldukça genç bir yaşta(42) vefat etmiştir.
Edebi Kişiliği
Okuyucusuna sunmuş olduğu şiirlerinde doğayı izlenimci bir şekilde aktarmaktadır. Ayrılık acısı, anne ve çocuğunun ölümü, gurbette hissetmiş olduğu tedirginlikler, gezip görmüş olduğu yerlerdeki toplumsal sorunlar duyarlılığını beslemiş olan başlıca öğelerdir. Hayatının son dönemlerinde çağdaş Fransız şiirini de ele alarak eserler vermiştir.
Eserleri incelendiği zaman öz ve sade bir söyleyiş olduğu dikkat çekmektedir. Şiirleri bugün bile hafızalara kazınmış olan şarkıların bestelenmesinde de kullanılmıştır. Önemli bestekârlar tarafından bestelenmiş olan bazı şiirleri sayesinde Ömer Bedrettin Uşaklı bugünkü nesil tarafından da tanınmaktadır. Edebiyat yorumcuları onun ve şiirinin değerinin bilinmediğini bugünkü neslin onu yeterince iyi tanıyamadığını söylemektedir. 

Yorum yapın