Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu ile İlgili Kompozisyon

Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu 

İki insan arasında, taraflardan birinin herhangi bir menfaat sağlama amacından kaynaklanan bir bağ varsa; menfaat sağlandıktan veya sağlanması imkansız hale geldikten sonra tüm bağlar yok olur gider.Örneğin sadece kendisinden nemalanmak için çok çalışkan bir öğrenci ile dostluk kuran, onun gerçek dostuymuş gibi davranan tembel bir öğrenci, okul kapandığında veya sınavlar bittiğinde o çalışkan öğrenci ile olan dostluğunu da sona erdirir. Çünkü onun tek amacı, çalışkan öğrencinin ona ders anlatması veya sınavlarda kopya vermesidir.

İnsanlar, ilişkilerini çıkar sağlamaya odaklamamalıdır. Kişiler arasındaki bağlar, samimiyete, içtenliğe dayanmalı ve sürekli olmalıdır.

Yorum yapın