Okullarda Öğrenci Davranışları Ve Nedenleri (10)

Okullarda Öğrenci Davranışları Ve Nedenleri Coğrafya Öğretmeni Fatih Karagöz’ün kaleme aldığı yazı. Kendi gözlemlerim ile okullarda öğrenci davranışlarından dikkat çekenleri toparlayıp özetledim.


Okulda 10 Öğrenci Davranışı ve Nedenleri

Okullarda Öğrenci Davranışları Ve Nedenleri. Okulda öğrenci davranışları hem okulun özelliklerine hem de öğrencinin özelliklerine göre değişir. Okulun özellikleri genel olarak okulun donanımı ve bulunduğu çevre olarak ele alınabilir. Öğrencinin özellikleri ise öğrenci karakteri, öğrencinin yaşadığı çevre olarak başlıca kategorize edilebilir. Bu durumlar daha özel olup detaylı inceleme gerektirir. Ancak detaya inmeden de ülke geneli öğrenci yapısı incelenebilir.

1-Üşengeçlik

Okullarda öğrenci davranışlarından biri toplumunda etkilendiği üşengeçlik huyu. 1 sayfa ödevi bile yapmaya üşenen öğrenciler var. Öğrenci proje ödevini (eski adıyla dönem ödevi) yapmaya üşeniyor. Öğretmeni evladım bir iki cümle yaz getir dese bile öğrenci bunu yapmaya üşeniyor.

2-Son Güne Bırakma

Okullarda Öğrenci Davranışları Ve Nedenleri isimli konumuza 2.sıradaki Son Güne Bırakma devam ediyoruz. Okullarda öğrenci davranışlardan biride yine toplumunda huyu haline gelmiş olan son güne bırakma hastalığı. Öğrenciler ödevlerini ve sınava hazırlıklarını son güne bırakıyor. Bu durum eğitim öğretim kalitesini düşürüyor. Ayrıca bu durumun devamı onun huyu haline gelebiliyor. (Okulunuzu Betimleyiniz)

3-Telefon Bağımlılığı

Bir diğer öğrenci davranışı telefon bağımlılığı. Bir çok okulda öğrencilerin cep telefonu toplansa bile fırsatını bulan öğrenciler aşırı derecede telefon bağımlısı. Öğrencilerin telefonda en çok zaman geçirdiği alan ise oyunlar ve sosyal medya.

4-Ergenlik

Okullarda Öğrenci Davranışları Ve Nedenleri isimli konumuza 4.sıradaki Ergenlik ile devam ediyoruz. Öğrencilerin bir diğer davranışı doğal olarak ergenlik durumu. Tabi ki bu doğal bir durum ama eğitim öğretime kattığı olumsuzlukta oldukça fazla. Özellikle lise çağlarındaki öğrencilerin ergenlikle ilgili sıkıntıları oldukça fazladır. Psikolojik durumları, boy kilo değişimleri, aşırı tepkili olmaları, akran karşılaştırmaları vs. en başta gelen sorunlar.

5-Özenti ve Rekabet

Özentilik, özenti zıtlığı rekabet ve kıskançlıkta bazı öğrencilerin yaşadığı durumdur. Yine aslında doğal sayılabilecek bir durum olup öğrencide zaman içinde olumlu yönde kullandırılabilir özelliklerdir. Bazı öğrenciler belli etmeden herhangi bir arkadaşını örnek alır. Bunu asla belli etmez çünkü yaşı gereği kendine özel kişiliği kazanma eğilimindedir. Özentileri olsa da bunlar kendine özgündür öğrenci için. Bazı öğrenciler de hiç sevmediği öğrencinin tam tersinde davranışlar sergiler. Sevmediği kişideki özelliklere sahip olmak kendisini de sevmemesi anlamına gelebildiği için tam tersini yapar. Örneğin hiç sevmediği bir akranı matematik dersini çok seviyorsa kendisi artık matematik dersini sevmemeye başlayabilir. Bazen de tam tersine onunla rekabete girişebilir. (Eğitim Nasıl Olmalı)

6-Korku

Bazı öğrenciler ailesinden korktuğu için hem ailesinden hem öğretmeninden bir şeyler saklar. Halbuki okul aile işbirliğiyle öğrenci işlenir ve topluma yararlı birey olması sağlanır. Bu hassas bir noktadır. Öğretmenlerin ve velilerin bu konuda öğrenciyi anlayacak potansiyelde olması çok önemlidir. Aradaki ince çizgi görülmezse öğrenci derdini başka ortamlarda çözmeye çalışacaktır. Kontrolsüz bir ortamda yanlış yönelimlere giden öğrenciyi tekrar barışa çekmek çok zor olur. Edindiği bazı alışkanlıklarından vazgeçmesi oldukça zordur.

7-Abilik-Ablalık

Sayıları az da olsa bazıları kendisini akranlarından büyük hisseder. Genellikle fiziki görünüm olarak büyük gözükenlerde yada başarılı olanlarda bu tür davranışlar görülebilir. Bu tip öğrenciler akranlarına yarım yamalak bildikleri konularda öğüt vermeye çalışırlar. Akranlarına “kızım” yada “oğlum” şeklinde hitap ederler. Ellerini arkadaşının omuzuna koyarak öğüt verirler. Aslında bu durum kendini olgunlaştırma çabası içinde olan ergen bireylerin olağan bir hali gibi gözükse de bu tüp davranışları abartılı yapan öğrenci için farklıdır. Bunun sebebi aşırı güven duygusu yada lider olma arzusudur. Ancak bazılarında psikolojik sorunların dışa aktarılmış hareketleridir.

8-Şımarıklık

Okullarda Öğrenci Davranışları Ve Nedenleri isimli konumuza 8.sıradaki Şımarıklık ile devam ediyoruz. Şımarıklık bazı öğrencilerin okulda edindiği davranıştır. Dış ortamda bambaşka olur bu tip öğrenciler. Sınıf içinde yerinde duramayan camdan sarkan yada kapıyı tekmeleyen öğrenci dışarıda kafede oturduğu zaman bambaşka birine dönüşür. Dışarıdaki efendi sınıfta canavara dönüşür. Bunun sebebi, okul ortamında kurallara uymak zorunda kalmak onu baskı ortamında hissettiriyor. Baskı ortamında olması onu farklı davranışlara yönlendiriyor. Tabi ki bu birazda karakter meselesi. (Okuldaki Sorumluluklarımız İle İlgili Kompozisyon)

9-Aşırı Tepki

Ergenlik çağının normal durumlarından biri olan aşırı tepki eğitim öğretime ve bazen de insanlara zarar getirebiliyor. Bu yaştaki bireylerin görüşleri hiç esnek değildir. Tuttukları herhangi bir şeyi bilip bilmeden sonuna kadar savunurlar. İnançları, siyasi görüşleri, kültürel kavramları vs. Gibi değerlerini hem öne çıkartırlar hem de doğruyu yanlışı bilmeden düşünmeden savunurlar. Yaşları gereği yeterince tecrübe sahibi olmamaları ve hayatta bazı zorlukları görmemeleri bunun altında yatan sebeplerden birkaçıdır.

10-Öne Çıkma

Okullarda Öğrenci Davranışları Ve Nedenleri isimli konumuza son sıradaki Öne Çıkma ile devam ediyoruz. Her biri farklı yönleriyle öne çıkmayı ister. Bazıları yaptıkları spor faaliyetiyle bazıları sanatsal faaliyetlerle öne çıkmaya çalışır. Bazıları çok sessizdir ama o da sessizliğiyle öne çıkıyor. Öğrencilerin öne çıkmak istedikleri alanlar hep iyi yönde değildir. Bazı öğrenciler kavga etmekten hoşlanır ve nerede bir tartışma görse oraya gelir ve geldiği ortamda kavga çıkarmaya çalışır. Bazıları okulun kopyacısı olmuştur bununla gurur duymak hoşuna gidiyordur. Bazıları kendinden büyüklerle gezerek öne çıkmayı amaçlıyordur.

En ilginç olanı da başarılı gözükme çabası için 40 dakika boyunca ders işlenmesini isteyen öğrencilerdir. Her öğrencinin öğrenim şekli farklı olduğu için öğretmenlerin farklı ders işleme teknikleri vardır. Öğretmen öğrencilerin dinlenmesi için 5 dakika ara verdiğinde saatini kontrol edip mutsuz bir ifadeyle “5 dakika doldu hocam ne zaman derse geçiyoruz” diyen öğrencilerin derste başarılı gözükmek için ellerinden geleni yapması çok tuhaftır. Bu tip öğrenciler kendisini insan formundan çıkarıp makine formuna sokmuş öğrencilerdir. Herkesten daha çok ders çalışırlar ama başarılı olamazlar. Çünkü öğrenmek teknik bir iştir, öne çıkarak öğrenilmez. (Okul ile ilgili Kompozisyon)

 

yildiz.edu.tr de yayınlanan Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi isimli pdf’ye erişim sağlayabilirsiniz.

Yorum yapın