Nice İnsanlar Gördüm Üzerinde Elbisesi Yok Nice Elbiseler Gördüm İçinde İnsan Yok Kompozisyon

Nice İnsanlar Gördüm Üzerinde Elbisesi Yok Nice Elbiseler Gördüm İçinde İnsan Yok

İnsanların değeri giyim kuşamları, kılık kıyafetleri ile anlaşılmaz. Onların cevherleri akıl ve kalpleridir. Akıl ve kalp ne kadar zenginse, insan da o kadar kıymetlidir. Aklı, kalbi boş olanın cüzdanı dolu olsa da, bu hiçbir şeyi değiştirmez. İyilik, güzellik, doğruluk gibi kavramlar zenginlik ile ölçülmez. Kişinin değerini ölçen yegane unsurlar onların kalpleri ve beyinleridir.

Nice zengin, güzel kıyafetli insan vardır ki kalpleri de, beyinleri de, vicdanları da bomboştur. Böyle insanların ne kendilerine ne de diğer insanlara faydası vardır. Ancak nice kimseler vardır ki üzerinde ucuz, kalitesiz kıyafetler vardır; ancak ilimleri ve doğrulukları ile tüm zenginlere taş çıkartırlar. Akıllı olan kişiler, insanları zenginlikleri, mal ve mülkleri ile değerlendirmez, dış görünüşe asla önem vermezler. aksine önem vermeleri gereken şey zenginlik değil insanın kişiliğidir.

Değerli olan insanlıktır, doğruluktur, güzelliktir. Dünyasını bu temeller üzerine kuran bir insan en değerli insandır. Küçük çıkarları peşinde koşup da onun bunun yalakalığını yapanlar insanlıktan nasibini almamış olan insanlardır.

Yorum yapın