Ne Mutlu Türküm Diyene Kompozisyon

                                    Ne Mutlu Türküm Diyene!

Ne mutlu Türk’üm diyene sözünde geçen ”Türk” ifadesi sadece ırksal olarak Türk olan anlamında değildir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında emeği olan, bu uğurda mücadele etmiş, savaşmış her insan eğer kendisini Türk olarak görebiliyorsa o kişi Türk’tür. Anayasamızın 66. maddesinde ”Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” denilmiştir.Türkiye halkı geçmişten bu yana büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergilemiş, bu topraklarda yaşayan her etnik unsur özellikle Kurtuluş Savaşında el ele mücadele etmiştir. Bu durum örnek alınacak ve takdir edilecek bir durumdur. Farklı ırklardan da olsalar, tüm Anadolu halklarının beraberce savaşması, bu topraklar uğruna can vermiş olması bir mutluluk kaynağıdır.

Kendisini bu halktan gören herkes kendisi ile ve vatandaşları ile gurur duymalıdır. Çünkü tarih boyunca gösterdikleri birlik, beraberlik ve cesaret, herkese güzel bir örnek olmuştur.

Yorum yapın