Namık Kemal Hayatı ve Eserleri Kısaca

ÖZET
Kısaca Hayatı
Namık Kemal 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ’da doğmuştur. Türk yazar ve şairdir. Aynı zamanda Genç Osmanlı mensubudur. Asıl adı Mehmet Kemal’dir. Ona Namık ismini Şair Eşref Paşa vermiştir. Babasının iş hayatı nedeni ile çocukluğu Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli illerinde geçmiştir. Bu yüzden de özel öğrenim görmüştür. Arapça ve Farsça öğrenmiştir. 18 yaşındayken de İstanbul’a dönmüştür.
Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarını eserlerinde kullanmıştır. Bir Tanzimat Devri aydınıdır. Ayrıca bu kavramları ilk defa Türk fikir hayatına sokan kişidir. Dönemin diğer yazarlarından daha fazla tanınmasının nedeni ise heyecanlı, kavgacı kişiliği, akıcı üslubu olmuştur. Vatan şairi ve Hürriyet şairi olarak anılır. Yazdığı şiirlerin dışında tenkit, tiyatro, biyografi, roman, tarih ve makale türlerinde de eserler vermiştir. Türk edebiyatının ilk edebi romanı olan “İntibah” ı yazmıştır. Aynı zamanda sahnelenen ilk tiyatro eseri olan “Vatan Yahut Silistre” yi de yazmıştır.
Eserleri
Roman: Cezmi (1876), İntibah (1880)
Tiyatro: Vatan Yahut Silistre, Gülnihal (1875), Akif Bey, Kara Bela, Celaleddin Harzeşah, Zavallı Çocuk (1873)
UZUN
Namık Kemal Hayatı Uzun
Namık Kemal belli bir dönem dedesi ile yaşamıştır. Dedesinin Kars’a mutasarrıf olarak atanması sonucunda 1,5 yıl kadar orada yaşamak zorunda kalmıştır. Karslı şair olan Vaizzade Seyid Mehmet Hamid Efendi’den divan edebiyatını öğrenmiştir. Ayrıca avcılık atıcılık, cirit gibi sporların derslerini de almıştır.
1855 yılında dedesinin Sofya kaymakamı olması nedeni ile Sofya’ya gitmiştir. Kars’ta öğrendiği aruz ve hece vezinlerini burada pekiştirmiştir. Sofya’da ziyaretlerine gelen dedesinin arkadaşı olan şair Binbaşı Eşref Bey Mehmet Kemal’in şiirlerini okuduktan sonra yazıcı ve kâtip anlamındaki “Namık” adını vermiştir. Mustafa Ragıp Efendinin kızı olan Nesime Hanım ile evlendi. Feride ve Ulviye adında iki tane kızı oldu. Ali Ekrem adında bir tane de oğlu olmuştur. 1857 yılında İstanbul’a dönen Namık Kemal Bab-ı Ali Tercüme Odası stajyer olarak memurluğu başlamıştır.
Sofya’da ilk şiirlerini yazan Namık Kemal İstanbul’da da şiirlerini yazmaya devam etmiştir. Arap ve Fars edebiyatlarını öğrenmeye başladı. 1863 yılında tekrardan Tercüme Odasında görev yaptı. Bu görev sayesinde batı edebiyatı ile ilgilenenlerle tanışma fırsatı buldu. Edebiyatta batılılaşmanın temelini atan İbrahim Şinasi ile tanışmıştır. Bu tanışma hayatını bir anda olumlu yönde değiştirmiştir. Şinasi ile birlikte batı edebiyatını öğrenmeye başladı. Fransızca dersleri almaya başladı. Fıkra ve tercüme yazılarını kaleme almıştır. Vatan, milliyet gibi kavramları ilk defa Şinasi’de görerek kullanmıştır.
Namık Kemal Edebi Kişiliği
Şiire çok küçük yaşlarda başlamıştır. Şinasi ile tanışması kendisi için dönüm noktası olmuştur. Şinasi ile tanışıncaya kadar şiirlerinde tasavvuf ve eski edebiyatın etkilerini göstermiştir. Şinasi ile tanıştıktan sonra batı edebiyatına yönelmiştir. Bu alanda kendini geliştirmiştir ve ölümsüz eserlere imza atmıştır. İlk edebi roman olan “İntibah” romanını yazmıştır. Ayrıca ilk tarihi roman olan “Cezmi” yi de Namık Kemal yazmıştır. İlk tiyatro eseri olan “Şair Evlenmesi” ni Şinasi yazmıştır. Namık Kemal de sahnelenen ilk tiyatro eseri olan “Vatan Yahut Silistre” yi yazmıştır. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına kadar çok çeşitli makaleler de yazmıştır.

Yorum yapın